• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • don henley – building the perfect beast

Artist don henley - Låttitel building the perfect beast

Text och översättning: don henley - building the perfect beast. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av don henley! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i don henley och se vilka fler låtar vi har av don henley i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The power of reason, the top of the heap
We're the ones who can kill the things we
Don't eat
Sharper than a serpent's tongue
Tighter than a bongo drum
Quicker than a one-night stand
Slicker than a mambo band
And now the day is come
Soon he will be released
Glory hallelujah!
We're building the perfect beast
(building, building, etc..)
It's olympus this time- olympus or bust
For we have met the enemy -and he is us
And now the day is come
Soon he will be released
Glory hallelujah!
We're building the perfect beast
(building, building)
Ever since we crawled out of the ocean
And stood upright on the land
There are some things that we just don't
Understand:
Relieve all pain and suffering
And lift us out of the dark
Turn us all into methuselah-
But where are we gonna park?
(building, building)
The secrets of eternity-
We've found the lock and turned the key
We're shakin' up those building blocks
Going deeper into that box- (pandora
Wouldn't like it)
And now the day is come
Soon he will be released
Glory hallelujah!
We're building the perfect beast
(building, building)
All the way to malibu from the land of the
Talking drum-
Just look how far-look how far we've come

Översättning

Förnuftets kraft, högens topp
Det är vi som kan döda de saker vi
Ät inte
Skarpare än ormens tunga
Strammare än en bongotrumma
Snabbare än ett nattläge
Slicker än ett mambo-band
Och nu har dagen kommit
Snart släpps han
Härlighet halleluja!
Vi bygger det perfekta odjuret
(byggnad, byggnad etc.)
Det är olympus den här gången - olympus eller byst
För vi har mött fienden - och han är vi
Och nu har dagen kommit
Snart släpps han
Härlighet halleluja!
Vi bygger det perfekta odjuret
(byggnad, byggnad)
Ända sedan vi kröp ut ur havet
Och stod upprätt på landet
Det finns några saker som vi bara inte gör
Förstå:
Lindra all smärta och lidande
Och lyft oss ur mörkret
Förvandla oss alla till metuselah-
Men var ska vi parkera?
(byggnad, byggnad)
Evighetens hemligheter-
Vi har hittat låset och vridit nyckeln
Vi skakar upp byggstenarna
Går djupare in i den lådan- (pandora
Skulle inte vilja det)
Och nu har dagen kommit
Snart släpps han
Härlighet halleluja!
Vi bygger det perfekta odjuret
(byggnad, byggnad)
Hela vägen till malibu från landet
Pratande trumma-
Titta bara hur långt tittar hur långt vi har kommit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *