• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • don henley – all she wants to do is dance

Artist don henley - Låttitel all she wants to do is dance

Text och översättning: don henley - all she wants to do is dance. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av don henley! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i don henley och se vilka fler låtar vi har av don henley i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

They're pickin' up the prisoners
And puttin 'em in a pen
And all she wants to do is dance, dance
Rebels been rebels
Since I don't know when
And all she wants to do is dance
Molotov cocktail, the local drink
And all she wants to do is dance, dance
They mix 'em up right
In the kitchen sink
And all she wants to do is dance
Crazy people walkin' round with blood in their eyes
And all she wants to do is dance, dance, dance
Wild-eyed pistols wavers who ain't afraid to die
And all she wants to do is
And all she wants to do is dance
And make romance
She can't feel the heat
Comin' off the street
She wants to party
She wants to get down
All she wants to do is
All she wants to do is dance
Well the government bugged the men's room
In the local disco lounge
And all she wants to do is dance, dance
To keep the boys from sellin'
All the weapons they could scrounge
And all she wants to do is dance
Yeah, but that don't keep the boys from makin' a buck or two
And all she wants to do is dance, dance
The still can sell the army
All the drugs that they can do
And all she wants to do is
All she wants to do is dance
And make romance
Well we barely make the airport
For the last plane out
As we taxied down the runway
I could hear the people shout
They said, "don't come back here Yankee"
But if I ever do
I'll bring more money
'Cause all she wants to do is dance
And make romance
Never mind the heat
Comin' off the street
She wants to party
She wants to get down
All she wants to do is
All she wants to do is dance
And make romance
All she wants to do is dance

Översättning

De hämtar fångarna
Och sätta dem i en penna
Och allt hon vill göra är att dansa, dansa
Rebeller har varit rebeller
Eftersom jag inte vet när
Och allt hon vill göra är att dansa
Molotovcocktail, den lokala drinken
Och allt hon vill göra är att dansa, dansa
De blandar dem rätt
I diskbänken
Och allt hon vill göra är att dansa
Galna människor går runt med blod i ögonen
Och allt hon vill göra är att dansa, dansa, dansa
Vildögda pistoler vacklar som inte är rädda för att dö
Och allt hon vill göra är
Och allt hon vill göra är att dansa
Och gör romantik
Hon kan inte känna värmen
Kommer bort från gatan
Hon vill festa
Hon vill komma ner
Allt hon vill göra är
Allt hon vill göra är att dansa
Tja, regeringen buggade herrrummet
I den lokala discoloungen
Och allt hon vill göra är att dansa, dansa
För att hålla pojkarna från att sälja
Alla vapen de kunde skrapa
Och allt hon vill göra är att dansa
Ja, men det hindrar inte pojkarna från att tjäna pengar eller två
Och allt hon vill göra är att dansa, dansa
De kan fortfarande sälja armén
Alla droger som de kan göra
Och allt hon vill göra är
Allt hon vill göra är att dansa
Och gör romantik
Vi når knappt flygplatsen
För det sista planet ut
När vi taxade nerför banan
Jag kunde höra folket skrika
De sa, "kom inte tillbaka hit Yankee"
Men om jag någonsin gör det
Jag tar med mer pengar
För allt hon vill göra är att dansa
Och gör romantik
Glöm inte värmen
Kommer bort från gatan
Hon vill festa
Hon vill komma ner
Allt hon vill göra är
Allt hon vill göra är att dansa
Och gör romantik
Allt hon vill göra är att dansa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *