Artist doctor butcher - Låttitel the alter

Text och översättning: doctor butcher - the alter. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av doctor butcher! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i doctor butcher och se vilka fler låtar vi har av doctor butcher i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The stained glass lights the way
On their knees the congregation prays
Collection plate is passed your way
Jesus looks down from sky
On their knees the congregation prays
Collection plate is passed your way
Jesus looks down from sky
A tear fills his eyes
In the fires of hell, you're all gonna pay
In the rectory basement of sin
A meeting ready to begin
Something in the eyes says
Holy Father, You're telling me lies
Searchin'
Mother Mary finds the tunnel of love
Touchin'
In the name of the Lord above
Step up, up to the altar
Kneel down, down on your knees and pray
Step up, up to the altar
A priest is playin' his organ again
Sacrificial bishop cracks the sky
Upon the altar a virgin lies
No hail Mary gonna save you now
Looking
For choir girls and boys
Hopin'
He just want a brand new toy
Step up, up to the altar
Kneel down, down on your knees and pray
Step up, up to the altar
A priest is playin' his organ again
Step up, up to the altar
Kneel down, down on your knees and pray
Step up, up to the altar
A priest is playin' his organ again
Crawl to the alter
Play at the alter
[Incomprehensible] at the alter
Die at the alter
[Incomprehensible]

Översättning

Målat glas tänder vägen
På sina knän ber församlingen be
Samlingsplattan passeras på din väg
Jesus ser ner från himlen
På sina knän ber församlingen be
Samlingsplattan passeras på din väg
Jesus ser ner från himlen
En tår fyller hans ögon
I helvetets bränder kommer ni alla att betala
I syndkyrkans källare
Ett möte redo att börja
Något i ögonen säger
Heliga far, du säger mig lögner
Sök i'
Mor Mary hittar tunneln av kärlek
Touchin '
I Herrens namn ovan
Steg upp, upp till altaret
Knä ned, ner på knä och be
Steg upp, upp till altaret
En präst spelar igen sin orgel
Offerbiskop spricker himlen
På altaret ligger en jungfru
Inget hagel Mary kommer att rädda dig nu
Ser
För körflickor och pojkar
Hoppas
Han vill bara ha en helt ny leksak
Steg upp, upp till altaret
Knä ned, ner på knä och be
Steg upp, upp till altaret
En präst spelar igen sin orgel
Steg upp, upp till altaret
Knä ned, ner på knä och be
Steg upp, upp till altaret
En präst spelar igen sin orgel
Krypa till alteret
Spela på alteret
[Oförståelig] vid bytet
Dö vid alteret
[Obegriplig]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *