Artist dj jazzy jeff - Låttitel we are

Text och översättning: dj jazzy jeff - we are. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dj jazzy jeff! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dj jazzy jeff och se vilka fler låtar vi har av dj jazzy jeff i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Yo, just feeling the way that I do
Hope lives on, if not through me through song
I'm getting the long, take deep breaths and hold on
I write like I realize I could be gone
I'm here, is the true meaning of love clear?
If love is pain, is love really fair?
Is the meaning of life just to breed?
Is death losing all of your precious things?
Some think men don't cry, well, here's tears
Been told all these lives for these years
It's unclear why truth is untold
But hold fast and truth will unfold
I know but it's kinda hard to believe
That a whole generation will die over greed
And that most of our young will die overseas
But it all remains to go unseen
We are living for today not the past, trying to hold on
Cause the trouble won't last
We are showing that the roots run deep
And the hope won't cease 'cause everyday we believe
We will, hold on and hold out, put it together
And make it work somehow
This is, this for Malcolm and music
My story, my movement, never forgetting the children
Keep your head to the sky
The only way that you fail is if you never ever try
Where I come from, I'm there for you, care for you
You don't have to worry I'm gonna always be there for you
Doing what, laying the foundation 'cause we gonna make it
But it's gonna take dedication
And what and hope and love and peace
I hope one day you'll see and then you can join us
Listen if you love me say the words to me
I'm surrounded by so many things that hurt to me
You know you'll always come first to me
This is music, it ain't nothing but a verse to me
Remember after the pain there's sunshine
It's not in vain we all feel it sometimes
Stay strong, hold on, we gonna make good
Every member [Incomprehensible]
We are living for today not the past, trying to hold on
Cause the trouble won't last
We are showing that the roots run deep
And the hope won't cease 'cause everyday we believe
We will, hold on and hold out, put it together
And make it work somehow
This is, this for Malcolm and music
My story, my movement, never forgetting the children
This is for the mothers single handed
For all the ghettos way to dammit
Hey, the world, don't you panic
Let courage lead you right
Darkness is temporary
Even though the future's looking scary, yeah it is
The most I don't make mistakes
When your chosen us the light
I know we're a long way from home
On this land that they stole, took it all
Gave us drugs after gold
Incarceration to a fold
To raise the murder toll
What else, to divide communities
Do away with unity
Where the strength is human beings
We are living for today not the past, trying to hold on
Cause the trouble won't last
We are showing that the roots run deep
And the hope won't cease 'cause everyday we believe
We will, hold on and hold out, put it together
And make it work somehow
This is, this for Malcolm and music
My story, my movement, never forgetting the children
We are living for today not the past, trying to hold on
Cause the trouble won't last
We are showing that the roots run deep
And the hope won't cease 'cause everyday we believe
We will, hold on and hold out, put it together
And make it work somehow
This is, this for Malcolm and music
My story, my movement, never forgetting the children

Översättning

Yo, känner bara som jag gör
Hope lever vidare, om inte genom mig genom sång
Jag får lång tid, andas djupt och håller på
Jag skriver som jag inser att jag kunde vara borta
Jag är här, är den sanna innebörden av kärlek tydlig?
Om kärlek är smärta, är kärlek verkligen rättvis?
Är meningen med livet bara för att föda upp?
Förlorar döden alla dina dyrbara saker?
Vissa tror att män inte gråter, ja, här är tårar
Har fått veta alla dessa liv under dessa år
Det är oklart varför sanningen är otydlig
Men håll fast och sanningen kommer att utvecklas
Jag vet men det är ganska svårt att tro
Att en hel generation kommer att dö av girighet
Och att de flesta av våra unga kommer att dö utomlands
Men allt återstår att se osynligt
Vi lever för idag, inte det förflutna, och försöker hålla fast
Orsaken att problemet inte kommer att pågå
Vi visar att rötterna går djupt
Och hoppet kommer inte att upphöra för varje dag vi tror
Vi kommer att hålla ut och hålla ut, sätta ihop det
Och få det att fungera på något sätt
Detta är, detta för Malcolm och musik
Min historia, min rörelse, aldrig att glömma barnen
Håll huvudet mot himlen
Det enda sättet att du misslyckas är om du aldrig någonsin försöker
Var jag kommer ifrån är jag där för dig, ta hand om dig
Du behöver inte oroa mig, jag kommer alltid att vara där för dig
Att göra vad, lägga grunden för att vi ska göra det
Men det kommer att ta hängivenhet
Och vad och hopp och kärlek och fred
Jag hoppas att du får se en dag och då kan du gå med oss
Lyssna om du älskar mig, säg orden till mig
Jag är omgiven av så många saker som gör ont för mig
Du vet att du alltid kommer först till mig
Det här är musik, det är inget annat än en vers för mig
Kom ihåg efter smärtan finns det solsken
Det är inte förgäves vi känner alla ibland
Håll dig stark, vänta, vi ska göra gott
Varje medlem [Oförståelig]
Vi lever för idag, inte det förflutna, och försöker hålla fast
Orsaken att problemet inte kommer att pågå
Vi visar att rötterna går djupt
Och hoppet kommer inte att upphöra för varje dag vi tror
Vi kommer att hålla ut och hålla ut, sätta ihop det
Och få det att fungera på något sätt
Detta är, detta för Malcolm och musik
Min historia, min rörelse, aldrig att glömma barnen
Detta är för mödrarna ensamstående
För alla getton sätt att dammit
Hej världen, gör du inte panik
Låt modet leda dig rätt
Mörker är tillfälligt
Även om framtiden ser läskig ut, ja det är det
Det mesta gör jag inte misstag
När du valt oss ljuset
Jag vet att vi är långt hemifrån
På detta land som de stal, tog allt
Gav oss droger efter guld
Fängelse i veck
För att höja mordtullarna
Vad mer, att dela upp samhällen
Ta bort enheten
Där styrkan är människor
Vi lever för idag, inte det förflutna, och försöker hålla fast
Orsaken att problemet inte kommer att pågå
Vi visar att rötterna går djupt
Och hoppet kommer inte att upphöra för varje dag vi tror
Vi kommer att hålla, hålla ut, sätta ihop det
Och få det att fungera på något sätt
Det här är detta för Malcolm och musik
Min historia, min rörelse, aldrig att glömma barnen
Vi lever för idag, inte det förflutna, och försöker hålla fast
Orsaken att problemet inte kommer att pågå
Vi visar att rötterna går djupt
Och hoppet kommer inte att upphöra för varje dag vi tror
Vi kommer att hålla ut och hålla ut, sätta ihop det
Och få det att fungera på något sätt
Detta är, detta för Malcolm och musik
Min historia, min rörelse, aldrig att glömma barnen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *