Artist dj jazzy jeff - Låttitel in time

Text och översättning: dj jazzy jeff - in time. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dj jazzy jeff! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dj jazzy jeff och se vilka fler låtar vi har av dj jazzy jeff i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Masters at work
Touch of jazz, collabo
Take time to make time
For all things work out so perfectly
There is a place I often
Close my eyes and drift off to
Where time stands still and it feels
As if I'm floating on a cloud now
In this place there are no burdens
Of the world to trouble me no
I become one with the rhythm
Caught by the spirit in love
With the beat, yeah, yeah
I start dancing to the rhythm of my own drum
Sweating away all my urban blues
And in that instant moment
The fast things of the rat race are left behind
And right now it could be sweeter I'm just passing time
I'm telling you we should
Take time to make time
All things work out perfectly
I'm telling you about
Take time to make time
All things work eventually
Take time, so relax your mind
Everything works out
When things don't seem to go your way
(It's okay)
You have to be patient humble you must stay
I know that you might not want to wait
But don't give up, no
(Don't be afraid)
Find the energy inside to stand up
(Cause you can't hide)
Adversity over come your fears with faith
And you will see you can stand up
On your own two feet
If you just be free, just be free
Hold on and make sure that we
Take time to make time
All things work out perfectly
I'm telling you, your time is my time
All things work eventually, time
So relax your mind, relax your mind
Take time
(Take time)
To make time
(Just to make time)
All things work out perfectly
(They work out so perfectly)
Your time is my time, all things work eventually
Take time, so relax your mind
Just relax your mind
Take time to make time
All things work out perfectly
Take time to make time
All things work out perfectly
Take time to make time
Take time to make time
All things work out perfectly
Your time is my time
All things work eventually
Take time, take time
Get in the groove, take time to get in the groove
Take time to make time, relax your mind
Take time, relax your mind
Take time to relax your mind
Gangsters at work

Översättning

Mästare på jobbet
Touch of jazz, collabo
Ta dig tid att ta dig tid
För alla saker fungerar så perfekt
Det finns en plats jag ofta
Stäng ögonen och driva iväg till
Där tiden står still och det känns
Som om jag flyter på ett moln nu
På denna plats finns inga bördor
Av världen som stör mig nej
Jag blir en med rytmen
Fångad av anden i kärlek
Med takten, ja, ja
Jag börjar dansa till rytmen på min egen trumma
Svettade bort alla mina stadsblues
Och i det ögonblicket
De snabba sakerna i råttloppet är kvar
Och just nu kan det vara sötare, jag passerar bara tid
Jag säger att vi borde
Ta dig tid att ta dig tid
Alla saker fungerar perfekt
Jag berättar om det
Ta dig tid att ta dig tid
Allt fungerar så småningom
Ta dig tid, så slappna av
Allt fungerar
När saker inte verkar gå din väg
(Det är okej)
Du måste vara tålmodig ödmjuk, du måste stanna
Jag vet att du kanske inte vill vänta
Men ge inte upp, nej
(Var inte rädd)
Hitta energin inuti för att stå upp
(För att du inte kan gömma dig)
Motgången kommer din rädsla med tro
Och du kommer se att du kan stå upp
På dina egna ben
Om du bara är fri, var bara fri
Vänta och se till att vi
Ta dig tid att ta dig tid
Alla saker fungerar perfekt
Jag säger dig, din tid är min tid
Allt fungerar så småningom, tid
Så slappna av, slappna av
Ta tid
(Ta tid)
För att få tid
(Bara för att få tid)
Alla saker fungerar perfekt
(De tränar så perfekt)
Din tid är min tid, allt fungerar så småningom
Ta dig tid, så slappna av
Koppla bara av ditt sinne
Ta dig tid att ta dig tid
Alla saker fungerar perfekt
Ta dig tid att ta dig tid
Alla saker fungerar perfekt
Ta dig tid att ta dig tid
Ta dig tid att ta dig tid
Alla saker fungerar perfekt
Din tid är min tid
Allt fungerar så småningom
Ta tid, ta tid
Gå in i spåret, ta dig tid att komma in i spåret
Ta dig tid att ta dig tid, slappna av
Ta dig tid, slappna av
Ta dig tid att slappna av
Gangsters på jobbet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *