• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • dj jazzy jeff – hold it down

Artist dj jazzy jeff - Låttitel hold it down

Text och översättning: dj jazzy jeff - hold it down. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dj jazzy jeff! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dj jazzy jeff och se vilka fler låtar vi har av dj jazzy jeff i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I hold it down
I hold it down
I hold it down
I hold it down
Aight, Staten Island, what up?
Yeah, Long Island, what up? Come on
Jazzy Jeff, y'all
Philly, what's good?
Haha, New Jersey
Yo, I just had a Philly Cheese Steak
That shit was good as a muthafucka, baby
Yo, yo, who do it till the death?
Let the magnificent Jeff go do it to the rest
You see the difference, assumin' we a threat
Y'all just impotent, ain't no use of screwin' with the best, naw
I wrote a 16 and throw it in a tech
Shootin' game at these fools now for foolin' with a vet, yeah
It's Mr. Mef really, who did you expect?
Another shit talkin? MC with booty on the breath, naw
Let's smoke somethin', let your dude hold somethin'
And this dudes coke runnin' till the blue coats comin' yes
Cruise still stuntin', radio still frontin'
And the stuff they still bumpin' got me numb, I feel nothin', Jeff
So I'ma get it like I spit it
Get my glass, you can fill it to the rim with the realest and
I'm talkin' back when Biggie Smalls was the illest
And the boys from Cypress Hill said ?How I Could Just Kill A Man?
Already knowin' how we go, let's get at your people
I'm flowin', these streets know I hold it down
And put it down with The G Code, Jeff, just let the beat go
I'm reppin' the East Coast, so hold it now
Already knowin' how we go, let's get at your people
I'm flowin', these streets know I hold it down
And put it down with The G Code, Jeff, just let the beat go
I'm reppin' the East Coast, so hold it now
Until my nuts get room enough to breath
I'ma break down the leaf, my brotha, crush the weed
Not Puff Daddy, no boy, I puff the trees
In a room full of crackers, I might cut the cheese
They called me Mr. I got what you need
And a bag of sour dezz, you ain't gotta pluck the seeds, naw
So hit the peddle, I'll bring you up to speed
Nearly smashed up to Beamer, no more cognac for me
See, I'm in my backyard still cleanin'
All the fiends still fiendin', better deal with the demons and
I'm just bein' rash, I'm like what's the meanin'
'Cause as far as MCin' I ain't likin' what I'm seein', man
Nah, so M E F's on some other shit
Feel it like that first piece of pussy, fell in love with it
Y'all know what up with it, if I got my brother
Get money, clothes, hoes, 24?s on the mothership
Already knowin' how we go, let's get at your people
I'm flowin', these streets know I hold it down
And put it down with The G Code, Jeff, just let the beat go
I'm reppin' the East Coast, so hold it now
Already knowin' how we go, let's get at your people
I'm flowin', these streets know I hold it down
And put it down with The G Code, Jeff, just let the beat go
I'm reppin' the East Coast, so hold it now

Översättning

Jag håller ner den
Jag håller ner den
Jag håller ner den
Jag håller ner den
Åtta, Staten Island, hur är det?
Ja, Long Island, hur är det? Kom igen
Jazzy Jeff, ni alla
Philly, vad är bra?
Haha, New Jersey
Yo, jag hade precis en Philly Cheese Steak
Den skiten var bra som en muthafucka, älskling
Yo, yo, vem gör det till döden?
Låt den magnifika Jeff göra det åt resten
Du ser skillnaden, antar att vi är ett hot
Ni är bara impotenta, det går inte att skruva med det bästa, nu
Jag skrev en 16 och slängde den i en teknik
Skjut spel på dessa dårar nu för att lura med en veterinär, ja
Det är verkligen Mr. Mef, vem förväntade du dig?
Ännu en skitprat? MC med byte på andan, nu
Låt oss röka någonting, låt din kille hålla något
Och detta dudes cola runnin 'tills de blå rocken kommer' ja
Cruise still stuntin ', radio still frontin'
Och de saker de fortfarande stöter på gjorde mig dom, jag känner mig ingenting, Jeff
Så jag får det som om jag spottade det
Skaffa mitt glas, du kan fylla det till kanten med den riktiga och
Jag pratar när Biggie Smalls var den sjukaste
Och pojkarna från Cypress Hill sa: Hur kunde jag bara döda en man?
Vi vet redan hur vi går, låt oss ta kontakt med ditt folk
Jag flyter, de här gatorna vet att jag håller ner det
Och lägg ner det med G-koden, Jeff, släpp bara takten
Jag startar om östkusten, så håll det nu
Vi vet redan hur vi går, låt oss ta kontakt med ditt folk
Jag flyter, de här gatorna vet att jag håller ner det
Och lägg ner det med G-koden, Jeff, släpp bara takten
Jag startar om östkusten, så håll det nu
Tills mina nötter får tillräckligt med utrymme för att andas
Jag ska bryta ner bladet, min brotha, krossa ogräset
Inte Puff pappa, ingen pojke, jag puffar träden
I ett rum fullt av kex kan jag skära osten
De kallade mig herr. Jag har vad du behöver
Och en påse med sur dezz, du måste inte plocka frön, nu
Så slå peddle, jag tar dig upp i fart
Nästan krossade upp till Beamer, ingen mer cognac för mig
Se, jag är i min bakgård och gör fortfarande ren
Alla fiender fortsätter att gå, bättre hantera demonerna och
Jag är bara utslag, jag är som vad menar med
För så långt som MCin tycker jag inte om vad jag ser, man
Nej, så M E F är på någon annan skit
Känn det som den första fittan, blev kär i den
Ni vet vad det är med det, om jag har min bror
Få pengar, kläder, hackor, 24? På moderskipet
Vi vet redan hur vi går, låt oss ta kontakt med ditt folk
Jag flyter, de här gatorna vet att jag håller ner den
Och lägg ner det med G-koden, Jeff, släpp bara takten
Jag startar om östkusten, så håll det nu
Vi vet redan hur vi går, låt oss ta kontakt med ditt folk
Jag flyter, de här gatorna vet att jag håller ner det
Och lägg ner det med G-koden, Jeff, släpp bara takten
Jag startar om östkusten, så håll det nu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *