• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • dj jazzy jeff – fresh prince of bel air

Artist dj jazzy jeff - Låttitel fresh prince of bel air

Text och översättning: dj jazzy jeff - fresh prince of bel air. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dj jazzy jeff! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dj jazzy jeff och se vilka fler låtar vi har av dj jazzy jeff i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Now, this is a story all about how
My life got flipped-turned upside down
And I'd like to take a minute
Just sit right there
I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air
In west Philadelphia born and raised
On the playground was where I spent most of my days
Chillin' out maxin' relaxin' all cool
And all shootin some b-ball outside of the school
When a couple of guys who were up to no good
Started making trouble in my neighborhood
I got in one little fight and my mom got scared
She said 'You're movin' with your auntie and uncle in Bel Air'
I begged and pleaded with her day after day
But she packed my suit case and sent me on my way
She gave me a kiss and then she gave me my ticket.
I put my Walkman on and said, 'I might as well kick it'.
First class, yo this is bad
Drinking orange juice out of a champagne glass.
Is this what the people of Bel-Air living like?
Hmm this might be alright.
But wait I hear they're prissy, bourgeois, all that
Is this the type of place that they just send this cool cat?
I don't think so
I'll see when I get there
I hope they're prepared for the prince of Bel-Air
Well, the plane landed and when I came out
There was a dude who looked like a cop standing there with my name out
I ain't trying to get arrested yet
I just got here
I sprang with the quickness like lightning, disappeared
I whistled for a cab and when it came near
The license plate said fresh and it had dice in the mirror
If anything I could say that this cab was rare
But I thought 'Nah, forget it' - 'Yo, homes to Bel Air'
I pulled up to the house about seven or eigth
And I yelled to the cabbie 'Yo homes smell ya later'
I looked at my kingdom
I was finally there
To sit on my throne as the Prince of Bel Air

Översättning

Det här är en berättelse om hur
Mitt liv blev vänt upp och ner
Och jag skulle vilja ta en minut
Sitt bara där
Jag berättar hur jag blev prins i en stad som heter Bel Air
I västra Philadelphia född och uppvuxen
På lekplatsen var där jag tillbringade de flesta av mina dagar
Chillin 'out maxin' relaxin 'all cool
Och alla skjuter in någon b-boll utanför skolan
När ett par killar som inte lyckades
Började göra problem i mitt grannskap
Jag fick en liten kamp och min mamma blev rädd
Hon sa 'Du rör dig med din moster och farbror i Bel Air'
Jag bad och bad henne dag efter dag
Men hon packade mitt väska och skickade mig på väg
Hon gav mig en kyss och sedan gav hon mig min biljett.
Jag satte på min Walkman och sa, 'Jag kan lika gärna sparka den'.
Första klass, det här är dåligt
Dricka apelsinjuice ur ett champagneglas.
Är det så folket i Bel-Air lever?
Hmm det kan vara okej.
Men vänta, jag hör att de är prissiga, borgerliga, allt detta
Är det här den typ av plats som de bara skickar den här coola katten?
Jag tror inte det
Jag får se när jag kommer dit
Jag hoppas att de är beredda för prinsen av Bel-Air
Planet landade och när jag kom ut
Det var en kille som såg ut som en polis som stod där med mitt namn ute
Jag försöker inte bli arresterad än
Jag kom precis
Jag sprang med snabbhet som blixt, försvann
Jag visslade efter en hytt och när den närmade sig
På registreringsskylten stod det friskt och det hade tärningar i spegeln
Om något kunde jag säga att denna hytt var sällsynt
Men jag tänkte 'Nah, glöm det' - 'Yo, hem till Bel Air'
Jag drog upp till huset ungefär sju eller åttonde
Och jag skrek till kakan "Yo hem luktar dig senare"
Jag tittade på mitt rike
Jag var äntligen där
Att sitta på min tron ​​som prinsen av Bel Air

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *