• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • dj jazzy jeff – boom shake the room

Artist dj jazzy jeff - Låttitel boom shake the room

Text och översättning: dj jazzy jeff - boom shake the room. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dj jazzy jeff! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dj jazzy jeff och se vilka fler låtar vi har av dj jazzy jeff i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Yo back up now and give a brother room
The fuse is lit and I'm about to go boom
Mercy mercy mercy me
My life is a cage but on stage I'm free
Hyped up syched up ready for wil'in'
Standing in a crowd of girls like an island
I see the one I want to sic come here cutie
I flip 'em around and then I work that booty
Work the body work work the body
Slow down girl you're 'bout to hurt somebody
Oh and yo let's get just one thing clear
There's only one reason why I came here
Ya really done want me to tig-a-tig-a-tig-a tell ya wassup (go)
Ya really done want me to tig-a-tig-a-tig-a tell ya wassup (go)
Ya really done want me to tig-a-tig-a-tig-a tell ya wassup (go)
I came here tonight to hear the crowd go
[Chorus:]
Boom! shake-shake-shake the room
Boom! shake-shake-shake the room
Boom! shake-shake-shake the room
Tic-tic-tic-tic Boom!
Well yo are why'all ready for me yet
(pump it up prince)
Well yo are why'all ready for me yet
(pump it up prince)
Well yo are why'all ready for me yet
(pump it up prince)
Well here I go here I go here I here I go
Yo
Dance in the aisles when the prince steps to it
The rhyme is a football why'all and I went and threw it
Out in the crowd and yo it was a good throw
How do I know? because the crowd went hoooo
In response to the way that I was kicking it
Smooth and individual
Rhymes always original
Like the Dr. Jekyl man and this is my Hyde side
I am the driver and you're on a rap ride
So fellas (yeah)
Are why'all wit me (yeah)
I said fellas (yeah)
Are why'all wit me (yeah)
Why don't you tell the girls what why'all want to do
Ya want to ooh-ahh-ahh-ahh-ahh--ooooh
That's right yo and I'm in the flow
So pump up the volume along with the tempo
I want everybody in the house to know
I came here tonight to hear the crowd go
Chorus
Pump it pump it come on now
Repeat 5X
Yeah, come on now
[Chorus]
Here I go
The the f-f-f-f-fresh p-p-p-prince is who I am
So tell my mother that I never wrote a whack jam
But some times I get n-nervous and start to stutter
And I f-fumble every word for word I utter
So I just try to ch-ch-ch-ch-ch-chill
But it gets worse-a but worse-a but-but-but worse still
I need the see-see-see-crowd to k-k-k-kick it to me
They help me calm down and I can get through it
So higher higher
Get ya hands to the ceiling
Let it go why'all don't fight the feeling
Mic in a strangle hold sweat pourin'
And like Jordan yo I'm scoring
Yeah that's right why'all and I am in the flow
So pump up the volume along with the tempo
Many have died tryin' to stop my show
I came here tonight to here the crowd go
[Chorus]

Översättning

Säkerhetskopiera nu och ge en bror rum
Säkringen tänds och jag håller på att växa
Nåd nåd nåd mig
Mitt liv är en bur men på scenen är jag fri
Hyped up syched up redo för wil'in '
Står i en skara tjejer som en ö
Jag ser den jag vill sic komma hit sötnos
Jag vänder på dem och sedan jobbar jag med det där bytet
Arbeta kroppen arbeta arbeta kroppen
Sakta ner tjejen, du tänker skada någon
Oh och yo, vi får bara en sak klar
Det finns bara en anledning till varför jag kom hit
Ya verkligen gjort vill att jag ska tig-a-tig-a-tig-a berätta ya wassup (go)
Ya verkligen gjort vill att jag ska tig-a-tig-a-tig-a berätta ya wassup (go)
Ya verkligen gjort vill att jag ska tig-a-tig-a-tig-a berätta ya wassup (go)
Jag kom hit ikväll för att höra publiken gå
[Kör:]
bom! skaka-skaka-skaka rummet
bom! skaka-skaka-skaka rummet
bom! skaka-skaka-skaka rummet
Tic-tic-tic-tic Boom!
Jo, det är därför du är redo för mig än
(pumpa upp prinsen)
Jo, det är därför du är redo för mig än
(pumpa upp prinsen)
Jo, det är därför du är redo för mig än
(pumpa upp prinsen)
Nåväl här går jag hit går jag här går jag
Yo
Dans i gångarna när prinsen går till den
Rimet är en fotbollsförklaring varför jag alla gick och kastade den
Ute i publiken och yo var det ett bra kast
Hur vet jag? för att publiken gick hoooo
Som svar på hur jag sparkade det
Smidig och individuell
Rim alltid original
Som Dr. Jekyl-mannen och det här är min Hyde-sida
Jag är förare och du är på rap-resa
Så killar (ja)
Är Why'all wit me (yeah)
Jag sa killar (ja)
Är Why'all wit me (yeah)
Varför berättar du inte tjejerna vad de vill göra
Ya vill ooh-ahh-ahh-ahh-ahh - ooooh
Det stämmer och jag är i flödet
Så pumpa upp volymen tillsammans med tempot
Jag vill att alla i huset ska veta
Jag kom hit ikväll för att höra publiken gå
Kör
Pump det pump det kom nu
Upprepa 5X
Ja, kom igen
[Kör]
Här går jag
Den f-f-f-f-färska p-p-p-prinsen är den jag är
Så säg till min mamma att jag aldrig skrev en whack jam
Men ibland blir jag nervös och börjar stamma
Och jag fumlar varje ord för ord jag säger
Så jag försöker bara ch-ch-ch-ch-ch-chill
Men det blir värre-a men värre-a men-men-men värre fortfarande
Jag behöver se-se-se-publiken för att k-k-k-sparka till mig
De hjälper mig att lugna mig och jag kan komma igenom det
Så högre högre
Ta händerna i taket
Låt det gå varför inte slåss mot känslan
Mic in a strangle hold sweat pourin '
Och som Jordan yo gör jag poäng
Ja, det stämmer därför och alla är i flödet
Så pumpa upp volymen tillsammans med tempot
Många har dött för att stoppa min show
Jag kom hit ikväll till här går publiken
[Kör]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *