Artist destroy the runner - Låttitel saints

Text och översättning: destroy the runner - saints. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av destroy the runner! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i destroy the runner och se vilka fler låtar vi har av destroy the runner i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

This, this was my call to your arms
Sounding silent alarms
Will you love me when you hear me lie?
This last time
I've seen a sea of change
This fleeting love that leaves me alone
Lift me now from this pain
You know the way to bring me home
We've dimmed our lights past darkness
Hiding our way back from this
Swallowing every glimpse of our faithfulness
Who will guide us home when we cannot see?
The weak to follow, follow the lead
It's taking over our lives
As we live, as we die
I've seen a sea of change
This fleeting love that leaves me alone
Lift me now from this pain
You know the way to bring me home
As we live, as we die
It's taking over our lives
As we live, as we die
It's taking over our lives
I've seen a sea of change
This fleeting love that leaves me alone
Lift me now from this pain
You know the way to bring me home
As we die
As we die

Översättning

Det här var min uppmaning till dina armar
Låter tysta larm
Kommer du att älska mig när du hör mig ljuga?
Denna sista gång
Jag har sett ett hav av förändring
Denna flyktiga kärlek som lämnar mig ensam
Lyft mig nu från denna smärta
Du vet hur du kan ta mig hem
Vi har dimmat våra ljus förbi mörkret
Döljer oss tillbaka från detta
Sväljer varje glimt av vår trohet
Vem leder oss hem när vi inte kan se?
De svaga att följa, följ ledningen
Det tar över våra liv
När vi lever, när vi dör
Jag har sett ett hav av förändring
Denna flyktiga kärlek som lämnar mig ensam
Lyft mig nu från denna smärta
Du vet hur du kan ta mig hem
När vi lever, när vi dör
Det tar över våra liv
När vi lever, när vi dör
Det tar över våra liv
Jag har sett ett hav av förändring
Denna flyktiga kärlek som lämnar mig ensam
Lyft mig nu från denna smärta
Du vet hur du kan ta mig hem
När vi dör
När vi dör

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *