• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • destiny s end – unsolved world

Artist destiny s end - Låttitel unsolved world

Text och översättning: destiny s end - unsolved world. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av destiny s end! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i destiny s end och se vilka fler låtar vi har av destiny s end i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Our every future has been foretold
The contradictions are growing old
Into the unknown we all were born
Suspense eats away, inside we're torn
An unsolved world before us lies
Our backs against the wall
A sea of teardrops will drown our days
We must endure them all
The hurt's forever, the endless search
Who'll free us from the pain?
[Lead: Perry]
A million questions have filled my head
That won't be answered until I'm dead
Then all life's secrets unfold they say
The mystery, was there another way?
An unsolved world before us lies
Our backs against the wall
A sea of teardrops will drown our days
We must endure them all
The hurt's forever, the endless search
Who'll free us from the pain?
[Lead: Dan, Perry]
An unsolved world before us lies
Our backs against the wall
A sea of teardrops will drown our days
We must endure them all
The hurt's forever, the endless search
Who'll free us from the pain?

Översättning

Varje framtid har förutsagt
Motsättningarna blir gamla
Till det okända föddes vi alla
Spänning äter bort, inuti slits vi
En oupplöst värld framför oss ligger
Våra ryggar mot väggen
Ett hav av tårfall kommer att drunkna våra dagar
Vi måste uthärda dem alla
Såret är för alltid, den oändliga sökningen
Vem kommer att befria oss från smärtan?
[Lead: Perry]
En miljon frågor har fyllt mitt huvud
Det kommer inte att besvaras förrän jag är död
Då utvecklas alla livets hemligheter säger de
Mysteriet, fanns det ett annat sätt?
En oupplöst värld framför oss ligger
Våra ryggar mot väggen
Ett hav av tårfall kommer att drunkna våra dagar
Vi måste uthärda dem alla
Såret är för alltid, den oändliga sökningen
Vem kommer att befria oss från smärtan?
[Ledare: Dan, Perry]
En oupplöst värld framför oss ligger
Våra ryggar mot väggen
Ett hav av tårfall kommer att drunkna våra dagar
Vi måste uthärda dem alla
Såret är för alltid, den oändliga sökningen
Vem kommer att befria oss från smärtan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *