Artist destiny s end - Låttitel the watcher

Text och översättning: destiny s end - the watcher. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av destiny s end! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i destiny s end och se vilka fler låtar vi har av destiny s end i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hopeless creator looks down on what was man
Digital lifeform overthrows his plans
His sculptured beings now fragments of steel
Countdown to chaos begins
Hear me calling, you are falling
From your world, your charade
Hear my warning, now I'm coming
To take the light from your eyes
Far beyond the black field of stars
Grieving the Watcher knows
Behind scopic skies in space
The Watcher sees he must let go
Angry creator looks down, he's had enough
Hatred is rising, survival's growing tough
Soulless inventions, machines run amok
Their programmed future is Destiny's End
What was meant for paradise
Has become computerized
[Leads: Dan, Perry]
Hear me calling, now you're falling
From your world, your charade
Hear my warning, now I'm coming
To take the light from your eyes
[Chorus]

Översättning

Hopplös skapare ser ner på vad som var människan
Digital livsform störter hans planer
Hans skulpterade varelser är nu fragment av stål
Nedräkningen till kaos börjar
Hör mig ropa, du faller
Från din värld, din charade
Hör min varning, nu kommer jag
Att ta ljuset från dina ögon
Långt bortom det svarta stjärnfältet
Sorg övervakaren vet
Bakom skopisk himmel i rymden
Watcher ser att han måste släppa taget
Arg skapare ser ner, han har fått nog
Hat ökar, överlevnaden blir tuffare
Själlösa uppfinningar, maskiner kör amok
Deras programmerade framtid är Destiny's End
Vad var meningen för paradiset
Har blivit datoriserad
[Leads: Dan, Perry]
Hör mig ropa, nu faller du
Från din värld, din charade
Hör min varning, nu kommer jag
Att ta ljuset från dina ögon
[Kör]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *