• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • destiny s end – sinister deity

Artist destiny s end - Låttitel sinister deity

Text och översättning: destiny s end - sinister deity. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av destiny s end! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i destiny s end och se vilka fler låtar vi har av destiny s end i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Super god or so he claims
Making is living off of you
Addiction from the goods you receive
He knows what his poison can do
Lifestyle means nothing more
Distortion of values that were
Another fix only makes you smile
Vision now becomes a blur
Ruling this nation, on his command
Spreading corruption over this land
He hooks 'em first, his golden rule
Indulging his profits from our young
His empire, black market wealth
Richness while their necks are being hung
Beating the system, twisting minds
He rips your heart and leaves you blind
The law pretends that he's not there
Paying off bloody affairs
He runs your life, he's picked your crowd
You are his slaves, he's walking proud
He counts his victims, more each day
Your empty lives are cast away
Takes a life every now and then
Climbing his way straight to the top
The innocent only feel his pain
Will the killing ever stop?
The criminal who can't be stopped by any law of the kind
The overlord with the power of a sinister mind
Spreading corruption over this land
He hooks 'em first, his golden rule
Indulging his profits from our young
His empire, black market wealth
Richness while their necks are being hung

Översättning

Super gud eller så hävdar han
Att göra lever av dig
Beroende på varorna du får
Han vet vad hans gift kan göra
Livsstil betyder inget mer
Snedvridning av värden som var
En annan fix får dig bara att le
Syn blir nu en suddighet
Regerar denna nation, på hans befallning
Spridning av korruption över detta land
Han hakar dem först, hans gyllene regel
Skämma bort sina vinster från våra unga
Hans imperium, rikedom på den svarta marknaden
Rikedom medan nacken hängs
Slå systemet, vrida sinnen
Han sliter ditt hjärta och lämnar dig blind
Lagen låtsas att han inte är där
Betala blodiga affärer
Han driver ditt liv, han har valt din publik
Du är hans slavar, han går stolt
Han räknar sina offer, mer varje dag
Dina tomma liv kastas bort
Tar ett liv då och då
Klättrar sig rakt upp till toppen
De oskyldiga känner bara hans smärta
Kommer dödandet att sluta någonsin?
Den brottsling som inte kan stoppas av någon sådan lag
Överherren med kraften i ett olyckligt sinne
Sprid korruption över detta land
Han hakar dem först, hans gyllene regel
Skämma bort sina vinster från våra unga
Hans imperium, rikedom på den svarta marknaden
Rikedom medan nacken hängs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *