• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • destiny s end – a choice of graves

Artist destiny s end - Låttitel a choice of graves

Text och översättning: destiny s end - a choice of graves. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av destiny s end! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i destiny s end och se vilka fler låtar vi har av destiny s end i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

A thought you always feared becomes reality
What can't be undone is driving you insane
Reaching for the past to turn back the hands of time
Retracing steps you've taken a wish that can't be made
All at once your world crumbles and shatters to the ground
The hand of fate now takes its place and comes without a sound
Knowing it was just a mater of time
How could not see the signs
You hear a symphony composed of misery
There's no one else to blame
Can't change what's taken place
Feeling the disgrace
Never seeing things the same
A polished tombstone, tears from livid eyes
A taunting crow overlooks this tomb
I'll rise to heights high above your dying dreams
Teaching the lessons, the ones you never learned
You had a choice of paths to walk, a choice of graves to dig
A burial before its time, this journey ends
Wasted potential and such bitter lies
I'm left behind asking "Why?"
[Chorus]
[Leads: Perry, Dan]
[Chorus]

Översättning

En tanke som du alltid fruktade blir verklighet
Det som inte kan ångras gör dig galen
Nå för det förflutna för att vända tillbaka händerna på tiden
Återfå steg du har tagit en önskan som inte kan göras
Med en gång smälter din värld och splittras till marken
Ödets hand tar nu sin plats och kommer utan ljud
Att veta att det bara var en materiell tid
Hur kunde inte se skyltarna
Du hör en symfoni bestående av elände
Det finns ingen annan att skylla på
Kan inte ändra vad som har hänt
Känner skam
Aldrig ser saker på samma sätt
En polerad gravsten, tårar från skarpa ögon
En hånande kråka har utsikt över denna grav
Jag stiger till höjder högt över dina döende drömmar
Undervisa lektionerna, de du aldrig lärt dig
Du hade val av vägar att gå, ett val av gravar att gräva
En begravning före sin tid slutar denna resa
Bortkastad potential och sådana bittra lögner
Jag är kvar och frågar "Varför?"
[Kör]
[Leads: Perry, Dan]
[Kör]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *