• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • denise lasalle – your husband is cheating on us

Artist denise lasalle - Låttitel your husband is cheating on us

Text och översättning: denise lasalle - your husband is cheating on us. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av denise lasalle! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i denise lasalle och se vilka fler låtar vi har av denise lasalle i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

YOUR HUSBAND IS CHEATING ON US
DENISE LASALLE
CHORUS
HEY LADY, HONEY YOUR HUSBAND IS CHEATIN' ON US
HEY LADY, HONEY YOUR HUSBAND IS CHEATIN' ON US
I KNOW YOU THOUGHT YOU HAD A GOOD MAN
THOUGHT YOU HAVE A MAN THAT YOU COULD TRUST
HE USED TO COME TO MY HOUSE
WHEN HE WANTED TO PLAY AROUND
BUT NOW HE'S FINDIN' HIS PLEASURES
ON THE OTHER SIDE OF TOWN
CHORUS
HEY LADY, HONEY YOUR HUSBAND IS CHEATIN' ON US
I KNOW YOU THOUGHT YOU HAD A GOOD MAN
THOUGHT YOU HAVE A MAN THAT YOU COULD TRUST
HE BORROWS MY CAR
LEAVE ME STRANDED ON MY FEET
WHILE HE AND HIS OTHER WOMAN
RIDE UP AND DOWN THE STREET
CHORUS
HEY LADY, HONEY YOUR HUSBAND IS CHEATIN' ON US
I KNOW YOU THOUGHT YOU HAD A GOOD MAN
THOUGHT YOU HAVE A MAN THAT YOU COULD TRUST
THE LIES HE USED TO TELL YOU
I KNOW THEM ALL TOO WELL
BUT NOW HE'S LYIN' TO ME GIRL
AND THAT'S WHY I'M GONNA TELL
CHORUS
HEY LADY, HONEY YOUR HUSBAND IS CHEATIN' ON US
I KNOW YOU THOUGHT YOU HAD A GOOD MAN
THOUGHT YOU HAVE A MAN THAT YOU COULD TRUST
OH YA, HERE'S ANOTHER THING
HE'S GOT TOO MANY WOMEN
NOW SOMEBODY'S GOT TO GO
BUT BEFORE I BOW OUT GRACEFULLY
I'LL TELL EVERYTHING I KNOW
CHORUS
HEY LADY, HONEY YOUR HUSBAND IS CHEATIN' ON US
I KNOW YOU THOUGHT YOU HAD A GOOD MAN
THOUGHT YOU HAVE A MAN THAT YOU COULD TRUST
HE'S LYIN' TO ME
HE'S LYIN' TO YOU
IT WON'T BE TOO LONG BEFORE HE'LL BE LYIN' TO HER TOO
CHORUS
HEY LADY, HE'S A NO-GOOD, DIRTY CHEATIN' MAN
I KNOW YOU THOUGHT YOU HAD A GOOD MAN
THOUGHT YOU HAVE A MAN THAT YOU COULD TRUST
HE'S LYIN'
HE'S A CHEATER
HE'S DIRTY
NO-GOOD, LOW-DOWN, DIRTY MAN
CHORUS
HEY LADY, HE'S A NO-GOOD, DIRTY CHEATIN' MAN
I KNOW YOU THOUGHT YOU HAD A GOOD MAN
THOUGHT YOU HAVE A MAN THAT YOU COULD TRUST
BABY.....HE'S JUST NO GOOD....HE'S DIRTY.....HE'S JUST A CHEATIN' MAN...

Översättning

DIN MÄN FROTAR OSS
DENISE LASALLE
KÖR
HEY DADY, HONEY DIN MAND ÄR CHEATIN 'PÅ OSS
HEY DADY, HONEY DIN MAND ÄR CHEATIN 'PÅ OSS
Jag vet att du hade en bra man
TROKT ATT DU HAR EN MAN SOM DU KAN LITA PÅ
HAN ANVÄNDA ATT KOMMA TILL MITT HUS
NÄR han ville spela runt
MEN NU HITTERAR HANS NÖJLIGHETER
PÅ ANDRA SIDAN AV STADEN
KÖR
HEY DADY, HONEY DIN MAND ÄR CHEATIN 'PÅ OSS
Jag vet att du hade en bra man
TROKT ATT DU HAR EN MAN SOM DU KAN LITA PÅ
HAN LÅNER MIN BIL
LÅT MIG STÄNDA PÅ Mina fötter
NÄR HAN OCH HANS ANDRA KVINNA
RID UPP OCH NED GATAN
KÖR
HEY DADY, HONEY DIN MAND ÄR CHEATIN 'PÅ OSS
Jag känner dig att du hade en bra man
TROKT ATT DU HAR EN MAN SOM DU KAN LITA PÅ
LÖGORNA HAN ANVÄNDA FÖR ATT BERÄTTA DIG
Jag känner dem alltför bra
MEN NU LÄNGER HAN TILL FLICKAN
OCH DÄR FÅR JAG BERÄTTA
KÖR
HEY DADY, HONEY DIN MAND ÄR CHEATIN 'PÅ OSS
Jag känner dig att du hade en bra man
TROKT ATT DU HAR EN MAN SOM DU KAN LITA PÅ
Åh, här är en annan sak
Han har fått för många kvinnor
NU FÅR NÅGON ATT GÅ
MEN INNAN JAG BÖJER NÄCKLIGT
Jag kommer att berätta för allt jag vet
KÖR
HEY DADY, HONEY DIN MAND ÄR CHEATIN 'PÅ OSS
Jag känner dig att du hade en bra man
TROKT ATT DU HAR EN MAN SOM DU KAN LITA PÅ
HAN LÄGGER MIG
HAN LÄGGER TILL DIG
DET KOMMER INTE LÅNG LÄNGT FÖR ATT HAN LÄNGER PÅ Hennes också
KÖR
HEY DADY, HAN ÄR EN INTE BRA, SMUTIG CHEATIN-MAN
Jag känner dig att du hade en bra man
TROCH ATT DU HAR EN MAN SOM DU KAN LITA PÅ
HAN LYIN
Han är en fuskare
Han är smutsig
INTE BRA, LÅG NED, SMUTSIG MAN
KÖR
HEY DADY, HAN ÄR EN INTE BRA, SMUTIG CHEATIN-MAN
Jag känner dig att du hade en bra man
TROKT ATT DU HAR EN MAN SOM DU KAN LITA PÅ
BABY ..... Han är bara ingen bra .... han är smutsig ..... han är bara en cheatman ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *