• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • delilah – love you so joe goddard s dub you so mix

Artist delilah - Låttitel love you so joe goddard s dub you so mix

Text och översättning: delilah - love you so joe goddard s dub you so mix. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av delilah! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i delilah och se vilka fler låtar vi har av delilah i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm fighting a war that I did not choose
I'm hosting the blame when my ego's bruised
I'm pointing the gun towards my oldest friend
I'll carry your heart till the bitter end
Now you own a lifetime, of woes,
But they ain't mine
You know I love you so,
Even though I can't let you know
You know I love you so,
Forgetting all of my trials
You know I left you lonely
You always leave me with doubt
You know I love you so,
And so, and so, and so, and so
I'm falling apart at my every seam
I'm chasing my tail whilst you chase your dream
Inhaling the stench of my love's betrayal
Keep ignoring the signs, darling you'll prevail
Cause you own a lifetime, of woes,
But they ain't mine
And you sold my life line
So I'm blue when the bell chimes
You know I love you so,
Even though I can't let you know
You know I love you so,
Forgetting all of my trials
You know I left you lonely
You always leave me with doubt
You know I love you so,
And so, and so, and so, and so
Do you know I love you so
In my heart, that's when you're home
I know you leave me lonely
I know you leave me lost
Still my heart goes
And so and so and so and so
You know I love you so,
Even though I can't let you go
You know I love you so,
Forgetting all of my trials
You know I left you lonely
You always leave me with doubt
You know I love you so,
And so, and so, and so, and so

Översättning

Jag kämpar för ett krig som jag inte valde
Jag får skulden när mitt ego är sårat
Jag riktar pistolen mot min äldsta vän
Jag ska bära ditt hjärta till det bittra slutet
Nu äger du en livstid, av elände,
Men de är inte mina
Du vet att jag älskar dig så,
Även om jag inte kan låta dig veta
Du vet att jag älskar dig så,
Glömmer alla mina prövningar
Du vet att jag lämnade dig ensam
Du lämnar mig alltid med tvivel
Du vet att jag älskar dig så,
Och så, och så, och så, och så
Jag faller sönder i mina sömmar
Jag jagar min svans medan du jagar din dröm
Andas in stanken av min kärleks svek
Fortsätt att ignorera skyltarna, älskling du kommer att segra
För att du äger en livstid, av elände,
Men de är inte mina
Och du sålde min livslinje
Så jag är blå när klockan klingar
Du vet att jag älskar dig så,
Även om jag inte kan låta dig veta
Du vet att jag älskar dig så,
Glömmer alla mina prövningar
Du vet att jag lämnade dig ensam
Du lämnar mig alltid med tvivel
Du vet att jag älskar dig så,
Och så, och så, och så, och så
Vet du att jag älskar dig så
I mitt hjärta är det när du är hemma
Jag vet att du lämnar mig ensam
Jag vet att du lämnar mig vilse
Fortfarande går mitt hjärta
Och så och så och så och så
Du vet att jag älskar dig så,
Även om jag inte kan släppa dig
Du vet att jag älskar dig så,
Glömmer alla mina prövningar
Du vet att jag lämnade dig ensam
Du lämnar mig alltid med tvivel
Du vet att jag älskar dig så,
Och så, och så, och så, och så

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *