Artist debra killings - Låttitel surrender

Text och översättning: debra killings - surrender. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av debra killings! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i debra killings och se vilka fler låtar vi har av debra killings i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Every morning when I wake up
In the evening when I go to bed
Thank you Lord because he's keeping me
Safe from even things that I cannot see
He's a father, He's a brother
And His spirit is a friend of mine
And He sent me here to talk to you
He wants you to know that He loves you too
Bridge:
(Anything that you need) He's got it
(Everything that you want) You'll find it in His word
That let's you know that it can be yours
Anything you ask for
(If you know like I know) - you feel it in your soul
(If you feel it in your soul) - that empty space inside of you
Let Him fill you up
Now put your hands up - Surrender
Chorus:
If you never felt like this before
If you know He's brought you through the storm
Raise your hands up to the sky
And tell Him I surrender
If you know that day you should've died
But His mercies brought you out alright
Raise your hands up to the sky
And tell Him I surrender
Without His love I wouldn't be here
Wraps me up till I have no fear
He's been what you need all through the years
Even as a child when it wasn't in
He protects me and He keeps me
And there's nothing that I'll ever need
That He hasn't already done for me
Even as far as my eyes can see
(Bridge)
(Chorus)
When you catch yourself a back up (God'll say I miss you)
Baby boy where have you been?
(Little girl He still loves you) He hasn't changed His mind
(One guarantee He comes back, He'll be standing for you)
Till when you called His name
That night when you whispered - (I surrender)
(I surrender oh - oh) I surrender - I surrender oh oh
(I surrender oh - oh) Oh oh
Lord forgive me, I surrender
(Chorus Repeat 1x)

Översättning

Varje morgon när jag vaknar
På kvällen när jag går och lägger mig
Tack Herre för han håller mig
Säker från till och med saker som jag inte kan se
Han är en far, han är en bror
Och hans ande är en vän till mig
Och han skickade mig hit för att prata med dig
Han vill att du ska veta att han också älskar dig
Bro:
(Allt du behöver) Han har det
(Allt du vill) Du hittar det i hans ord
Det låter dig veta att det kan bli din
Allt du ber om
(Om du vet som jag vet) - känner du det i din själ
(Om du känner det i din själ) - det tomma utrymmet inuti dig
Låt honom fylla dig
Lägg nu upp händerna - Ge upp
Kör:
Om du aldrig känt så här förut
Om du vet att han har fört dig genom stormen
Lyft händerna upp till himlen
Och säg till honom att jag överlämnar mig
Om du vet den dagen skulle du ha dött
Men hans barmhärtighet förde dig okej
Lyft händerna upp till himlen
Och säg till honom att jag överlämnar mig
Utan hans kärlek skulle jag inte vara här
Slår in mig tills jag inte är rädd
Han har varit vad du behöver genom åren
Även som barn när det inte var inne
Han skyddar mig och han håller mig
Och det finns inget jag någonsin behöver
Det har han inte redan gjort för mig
Även så långt mina ögon kan se
(Bro)
(Kör)
När du tar en säkerhetskopia (Gud säger att jag saknar dig)
Pojke var har du varit?
(Liten tjej Han älskar dig fortfarande) Han har inte ändrat sig
(En garanti att han kommer tillbaka, han kommer att stå för dig)
Till när du kallade hans namn
Den kvällen när du viskade - (jag ger mig)
(Jag kapitulerar oh - oh) Jag kapitulerar - Jag kapitulerar oh oh
(Jag ger upp oh - oh) Oh oh
Herre förlåt mig, jag ger upp
(Chorus Repeat 1x)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *