Artist deathstars - Låttitel virtue to vice

Text och översättning: deathstars - virtue to vice. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av deathstars! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i deathstars och se vilka fler låtar vi har av deathstars i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

These secrets I'll bring to you
Are of thorns and ice
Hushâ?¦.
Don't tell them nothing, not a word
Hushâ?¦
Don't tell them nothing, not a single thing that I've said to you
Hear all my secrets
Tell all the lies
Hear all my secrets
Tell all the fucking lies!
Can you hear it scream?
Deep deep inside
Hushâ?¦
Now listen carefully, here it comes
Hushâ?¦
It's what I keep inside, this is the crime that I've tried to hide
Hear all my secrets
Tell all the lies
Hear all my secrets
Tell all the fucking lies!
Can you hear it scream?
Deep deep inside
Envy...Sloth...Gluttony...Wrath...Pride...Lust...Greed
These secrets I'll bring to you
Are of thorns and ice
These secrets I'll give to you
Will turn virtue to vice
These secrets I'll bring to you
(These secrets I'll bring to you)
Are of thorns and ice
(Are of thorns and ice)
These secrets I'll give to you
(These secrets I'll give to you)
Will turn virtue to vice
(Will turn virtue to vice!)
Can you hear it scream?
Deep deep inside
I'll tell you only onceâ?¦

Översättning

Dessa hemligheter ska jag ta med dig
Är av taggar och is
Hushà ¢? ¦.
Berätta ingenting för dem, inte ett ord
Hushà ¢? ¦
Berätta inte för dem ingenting, inte en enda sak som jag har sagt till dig
Hör alla mina hemligheter
Berätta alla lögner
Hör alla mina hemligheter
Berätta alla jävla lögner!
Kan du höra det skrika?
Djupt djupt inne
Hushà ¢? ¦
Lyssna nu noga, här kommer det
Hushà ¢? ¦
Det är vad jag håller inne, detta är brottet som jag har försökt dölja
Hör alla mina hemligheter
Berätta alla lögner
Hör alla mina hemligheter
Berätta alla jävla lögner!
Kan du höra det skrika?
Djupt djupt inne
Avund ... Sloth ... Frosseri ... Vrede ... Stolthet ... Lust ... Girighet
Dessa hemligheter ska jag ta med dig
Är av taggar och is
Dessa hemligheter ska jag ge dig
Kommer att förvandla dygd till vice
Dessa hemligheter ska jag ta med dig
(Dessa hemligheter ska jag ta med dig)
Är av taggar och is
(Är av taggar och is)
Dessa hemligheter ska jag ge dig
(Dessa hemligheter ska jag ge dig)
Kommer att göra dygd till vice
(Kommer att förvandla dygd till vice!)
Kan du höra det skrika?
Djupt djupt inne
Jag berättar bara en gång? ¢?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *