Artist deathstars - Låttitel sundrome

Text och översättning: deathstars - sundrome. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av deathstars! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i deathstars och se vilka fler låtar vi har av deathstars i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Such a dirty disease fights under your skin
It eats and it burns and it rapes and it turns
Such an infested thing laying eggs within
They hatch in your lunges with dirty tounges
I'm gonna touch you inside
I'm gonna be your little child
Right where your blood runs wild
Inside - that's where I'll hide
Such a violent syndrome taped to your spine
It's a virus storm and it's about to be born
Such a violent word that wants to be heard
You got me deep within and under your skin

Översättning

En sådan smutsig sjukdom kämpar under din hud
Det äter och det brinner och det våldtar och det vänder
En sådan angripen sak som lägger ägg inuti
De kläcks ut i dina lungor med smutsiga tungor
Jag ska röra dig inuti
Jag ska bli ditt lilla barn
Precis där ditt blod rinner vilt
Inuti - det är där jag gömmer mig
Ett sådant våldsamt syndrom tejpat på din ryggrad
Det är en virusstorm och det är på väg att födas
Ett sådant våldsamt ord som vill bli hört
Du fick mig djupt inuti och under din hud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *