• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • deathstars – no light to shun

Artist deathstars - Låttitel no light to shun

Text och översättning: deathstars - no light to shun. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av deathstars! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i deathstars och se vilka fler låtar vi har av deathstars i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

How can a pure heart fight without resistance
And I fall never to return, show down, set out to burn
I shun the day - death is one heartbeat away
No light to shun
It's rapture it's pain, it's bodies bleeding in the rain
No light to shun
Never give in - shut down - set for sin
Suffering... suffering... Suffering...
I need to taste the tears of the angels to burn (and I burn...)
Light in exile black nexus, godless child
You have to sleep with deamons to love the wild
No light to shun
It's rapture it's pain, it's bodies bleeding in the rain
No light to shun
Never give in - shut down - set for sin
Suffering... suffering... Suffering...

Översättning

Hur kan ett rent hjärta slåss utan motstånd
Och jag faller aldrig för att återvända, visa mig, tänka mig att brinna
Jag undviker dagen - döden är ett hjärtslag borta
Inget ljus att undvika
Det är rapture det är smärta, det är kroppar som blöder i regnet
Inget ljus att undvika
Ge aldrig in - stäng av - ställ in för synd
Lider ... lidande ... Lider ...
Jag måste smaka på änglarnas tårar för att brinna (och jag bränner ...)
Ljus i exil svart nexus, gudlöst barn
Du måste sova med deamoner för att älska det vilda
Inget ljus att undvika
Det är rapture det är smärta, det är kroppar som blöder i regnet
Inget ljus att undvika
Ge aldrig in - stäng av - ställ in för synd
Lider ... lidande ... Lider ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *