• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • deadmau5 – professional griefers

Artist deadmau5 - Låttitel professional griefers

Text och översättning: deadmau5 - professional griefers. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av deadmau5! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i deadmau5 och se vilka fler låtar vi har av deadmau5 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I like the sound of the broken pieces
I like the lights and a siren she says
We got machines but the kids got Jesus
We like to move like we both don't need this
God can't hear you, they will fight you
Watch them build a friend just like you
Morning Sickness, XYZ
Teenage Girls with ESP
Gimme the sound to see
Another world outside that's full of
All the broken things that I made
Just give me a life to plea
Another world outside that's full of
All the awful things that I made
We like to dance but the dead go faster
Turn up the slam and a bar code blaster
We want the cash or the drugs you're after
Rez-up control for the mixtape master
Self-correction, mass dissection
Death squad brats are in detention
Morning sickness, XYZ
Boys with bombs in NMA
Compliancy, special castings
Photographs that I'm erasing
Phono slots with picture screens
Girls with guns on LSD
Self-infraction, mass destruction
Programmed for the final function
Lab Rat King, rescue team
Save me from the next life
Gimme the sound, to see
Another world outside that's full of
All the broken things that I made
Just give me a life to plea
Another world outside that's full of
All the awful things that I made
'Cause we are the last disease
Another broken life that's full of
All the awful things that I made
And we got the eyes to see
Another broken life that's full of
All the awful things that I made

Översättning

Jag gillar ljudet av de trasiga bitarna
Jag gillar lamporna och en siren säger hon
Vi har maskiner men barnen har Jesus
Vi gillar att flytta som om vi inte båda behöver det här
Gud kan inte höra dig, de kommer att slåss mot dig
Se dem bygga en vän precis som du
Morgonsjuka, XYZ
Tonårsflickor med ESP
Ge mig ljudet att se
En annan värld utanför som är full av
Alla trasiga saker som jag gjorde
Ge mig bara ett liv att vädja till
En annan värld utanför som är full av
Alla de hemska saker som jag gjorde
Vi gillar att dansa men de döda går snabbare
Vrid upp slam och en streckkodsprängare
Vi vill ha kontanter eller droger du är ute efter
Rez-up-kontroll för mixtape-mästaren
Självkorrigering, massdissektion
Brats i dödsgruppen sitter i förvar
Morgonsjuka, XYZ
Pojkar med bomber i NMA
Efterlevnad, speciella gjutningar
Fotografier som jag raderar
Phono-kortplatser med bildskärmar
Flickor med vapen på LSD
Självbrott, massförstörelse
Programmerad för slutfunktionen
Lab Rat King, räddningsteam
Rädda mig från nästa liv
Ge mig ljudet, för att se
En annan värld utanför som är full av
Alla trasiga saker som jag gjorde
Ge mig bara ett liv att vädja till
En annan värld utanför som är full av
Alla de hemska saker som jag gjorde
För vi är den sista sjukdomen
Ett annat trasigt liv som är fullt av
Alla de hemska saker som jag gjorde
Och vi fick ögonen att se
Ett annat trasigt liv som är fullt av
Alla de hemska saker som jag gjorde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *