Artist deadmau5 - Låttitel i remember

Text och översättning: deadmau5 - i remember. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av deadmau5! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i deadmau5 och se vilka fler låtar vi har av deadmau5 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Feeling the past moving in
Letting a new day begin
Hold to the time that you know
You don't have to move on to let go
Add to the memory you keep
Remember when you fall asleep
Hold to the love that you know
You don't have to give up to let go
Remember turning on the the night
And moving through the morning light
Remember how it was with you
Remember how you pulled me through
I remember
I remember
I remember
I remember
I remember
I remember
I remember
I remember
Feeling the past moving in
Letting a new day begin
Hold to the time that you know
You don't have to move on to let go add to the memory you keep
Remember when you fall asleep
Hold to the love that you know
You don't have to give up to let go remember how it was with you
Remember how you pulled me through I remember feeling the past moving in
Letting a new day begin
Hold to the time that you know
You don't have to move on to let go add to the memory you keep
Remember when you fall asleep
Hold to the love that you know
You don't have to give up to let go remember turning on the the night
And moving through the morning light
Remember how it was with you
Remember how you pulled me through
I remember
I remember
I remember
I remember
I remember
I remember
I remember
I remember

Översättning

Känner det förflutna flytta in
Att låta en ny dag börja
Håll den tid du känner till
Du behöver inte gå vidare för att släppa taget
Lägg till det minne du behåller
Kom ihåg när du somnar
Håll fast vid den kärlek som du känner
Du behöver inte ge upp för att släppa taget
Kom ihåg att slå på natten
Och går igenom morgonljuset
Kom ihåg hur det var med dig
Kom ihåg hur du drog mig igenom
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
Känner det förflutna flytta in
Att låta en ny dag börja
Håll den tid du känner till
Du behöver inte gå vidare för att släppa taget lägga till det minne du behåller
Kom ihåg när du somnar
Håll fast vid den kärlek som du känner
Du behöver inte ge upp för att släppa taget ihåg hur det var med dig
Kom ihåg hur du drog mig igenom jag minns att jag kände att det förflutna flyttade in
Att låta en ny dag börja
Håll den tid du känner till
Du behöver inte gå vidare för att släppa lägga till det minne du behåller
Kom ihåg när du somnar
Håll fast vid den kärlek som du känner
Du behöver inte ge upp för att släppa taget ihåg att sätta på natten
Och går igenom morgonljuset
Kom ihåg hur det var med dig
Kom ihåg hur du drog mig igenom
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg
jag kommer ihåg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *