Artist deadmau5 - Låttitel failbait

Text och översättning: deadmau5 - failbait. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av deadmau5! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i deadmau5 och se vilka fler låtar vi har av deadmau5 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Burn like a furnace keep it hot like a thermos
It's the realest at your service, now I'm on a higher purpose
And You haters don't deserve us but we give it to you like a virus
We the highest motherfuckers ruling from the Hills of Cypress
The magnificent you insignificant
see what's in my weed sack bitch, try sniffing it
sending I hit it smells so aromatic
smoking out the room, sorry homie its a fucking habit
Mad dog off the leash, I don't be frontin' son
Run up on me, and watch a nigga give you some
I'm swingin' for the fence, blastin' out home runs
Cholo with the knife cut your ass like a shogun
A Little something for the peasant yanking on my chain
You the reason a niggas sing about a membrane
Running round like a clown acting hella strange
On the real the world forgot about your punk name
We are the Hill we came to get you high
They're calling me insane why you must wanna die
So high so high so high
Shitting on you bitches like a bird when he's flying by
We are the Hill we came to get you high
They're are calling me insane why you must wanna die
So high so high so high
See my mind is at the pinnacle stress levels are minimal
You see a criminal label the fight unwinable
You are so cynical smoke like is fucking legal
Either way the people represent if nothing equal
Yes spark it up date time mark it up
You got a problem I'm a rolling Stone start it up
And if you start me up, I promise you I'll never stop
Last thing you hear is the blast when the hammer drops
Runnin' with the sick click, we uncheckable Cyprus Hill misfits
Bring it through the vegetables
Bring in cloud smoke representable the highest man to toke and his general
The nature stands with us, ready for war
We done talking two digits and we still want more
I could call you up by name but what the fuck for
You under my sneaker that I stomp on the floor
We are the Hill we came to get you high
They're calling me insane why you must wanna die
So high so high so high
Shitting on you bitches like a bird when he's flying by
We are the Hill we came to get you high
They're are calling me insane why you must wanna die
So high so high so high
Shitting on you bitches like a bird when he's flying by
We are the Hill we came to get you high
They're calling me insane why you must wanna die
So high so high so high
Shitting on you bitches like a bird when he's flying by
We are the Hill we came to get you high
They're are calling me insane why you must wanna die
So high so high so high
See my mind is at the pinnacle stress levels are minimal
You see a criminal label the fight unwinable
You are so cynical smoke like is fucking legal
Either way the people represent if nothing equal
Yes spark it up date time mark it up
You got a problem I'm a rolling Stone start it up
And if you start me up, I promise you I'll never stop
Last thing you hear is the blast when the hammer drops
Runnin' with the sick click, we uncheckable Cyprus Hill misfits
Bring it through the vegetables
Bring in cloud smoke representable the highest man to toke and his general
The nature stands with us, ready for war
We done talking two digits and we still want more
I could call you up by name but what the fuck for
You under my sneaker that I stomp on the floor
We are the Hill we came to get you high
They're calling me insane why you must wanna die
So high so high so high
Shitting on you bitches like a bird when he's flying by
We are the Hill we came to get you high
They're are calling me insane why you must wanna die
So high so high so high
Shitting on you bitches like a bird when he's flying by

Översättning

Bränn som en ugn håll den varm som en termos
Det är det bästa till din tjänst, nu har jag ett högre syfte
Och ni hatare förtjänar oss inte, men vi ger det till er som ett virus
Vi de högsta jävlarna som härskar från Hills of Cypress
Den magnifika du obetydliga
se vad som finns i min ogräsäck tik, försök att sniffa på den
skickar jag slår det luktar så aromatisk
röka ut rummet, sorry homie det är en jävla vana
Galen hund ur koppeln, jag är inte son
Kör på mig och se en nigga ge dig lite
Jag svänger för staketet, spränger ut hemkörningar
Cholo med kniven skär din röv som en shogun
Lite för bonden som ryckte i min kedja
Du anledningen till att en niggas sjunger om ett membran
Löpande runt som en clown som agerar hella konstigt
I verkligheten glömde världen ditt punknamn
Vi är kullen vi kom för att få dig hög
De kallar mig galen varför du måste dö
Så hög så hög så hög
Skit på dig tikar som en fågel när han flyger förbi
Vi är kullen vi kom för att få dig hög
De kallar mig galen varför du måste dö
Så hög så hög så hög
Se mitt sinne är på toppnivån stressnivåerna är minimala
Du ser en kriminell märkning som kampen är oövervinnlig
Du är så cynisk rök som det är jävligt lagligt
Hur som helst representerar folket om inget är lika
Ja gnista upp datum tid markera det
Du har ett problem. Jag är en rullande sten
Och om du startar mig, lovar jag dig att jag aldrig slutar
Det sista du hör är sprängningen när hammaren tappar
Kör med det sjuka klicket, vi avmarkerar Cyprus Hill felaktigt
Ta det genom grönsakerna
Ta med molnrök som är den högsta mannen som toker och hans general
Naturen står med oss, redo för krig
Vi pratade två siffror och vi vill fortfarande ha mer
Jag kan ringa upp dig med namn men vad fan
Du under min sneaker som jag trampar på golvet
Vi är kullen vi kom för att få dig hög
De kallar mig galen varför du måste dö
Så hög så hög så hög
Skit på dig tikar som en fågel när han flyger förbi
Vi är kullen vi kom för att få dig hög
De kallar mig galen varför du måste dö
Så hög så hög så hög
Skit på dig tikar som en fågel när han flyger förbi
Vi är kullen vi kom för att få dig hög
De kallar mig galen varför du måste dö
Så hög så hög så hög
Skit på dig tikar som en fågel när han flyger förbi
Vi är kullen vi kom för att få dig hög
De kallar mig galen varför du måste dö
Så hög så hög så hög
Se mitt sinne är på toppnivån stressnivåerna är minimala
Du ser en kriminell märkning som kampen är oövervinnlig
Du är så cynisk rök som det är jävligt lagligt
Hur som helst representerar folket om inget är lika
Ja gnista upp datum tid markera det
Du har ett problem, jag är en rullande sten, starta upp den
Och om du startar mig, lovar jag dig att jag aldrig slutar
Det sista du hör är sprängningen när hammaren tappar
Kör med det sjuka klicket, vi kan inte kontrolleras på Cyprus Hill
Ta det genom grönsakerna
Ta in molnrök som är den högsta mannen som toker och hans general
Naturen står med oss, redo för krig
Vi pratade två siffror och vi vill fortfarande ha mer
Jag kan ringa upp dig med namn men vad fan
Du under min sneaker som jag trampar på golvet
Vi är kullen vi kom för att få dig hög
De kallar mig galen varför du måste dö
Så hög så hög så hög
Skit på dig tikar som en fågel när han flyger förbi
Vi är kullen vi kom för att få dig hög
De kallar mig galen varför du måste dö
Så hög så hög så hög
Skit på dig tikar som en fågel när han flyger förbi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *