Artist deadmau5 - Låttitel closer

Text och översättning: deadmau5 - closer. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av deadmau5! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i deadmau5 och se vilka fler låtar vi har av deadmau5 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Closer, closer
Closer, closer
Turn the lights off in this place
And she shines just like a star
And I swear I know her face
I just don't know who you are
Turn the music up in here
I still hear her loud and clear
Like she's right there in my ear
Telling me that she wants to
Own me
To control me
Come closer
Come closer
And I just can't pull myself away
Under a spell I can't break
I just can't stop, I just can't stop
I just can't stop, I just can't stop
And I just can't bring myself away
But I don't want to escape
I just can't stop, I just can't stop
I just can't stop, I just can't stop
I just can't stop
I can feel her on my skin
I can taste her on my tongue
She's the sweetest taste I've seen
The more I get, the more I want
She wants to own me
Come closer
She says, "Come closer"
Hey!
And I just can't pull myself away
Under a spell I can't break
I just can't stop, I just can't stop
I just can't stop, I just can't stop
And I just can't bring myself away
But I don't want to escape
I just can't stop, I just can't stop
I just can't stop, I just can't stop
I just can't stop
Come closer, come closer
Come closer, come closer
Come closer, come closer
Come closer
I just can't stop, no
Said I just can't stop, no
Said I just can't stop, no
Said I just can't stop, no
And I just can't pull myself away
Under a spell I can't break
I just can't stop, I just can't stop
I just can't stop, I just can't stop
And I just can't bring myself away
But I don't want to escape
I just can't stop, I just can't stop
I just can't stop, I just can't stop
I just can't stop
And I just can't pull myself away
Under a spell I can't break
I just can't stop, I just can't stop
I just can't stop, I just can't stop
I just can't stop
Come closer

Översättning

Närmare, närmare
Närmare, närmare
Stäng av lamporna på den här platsen
Och hon lyser precis som en stjärna
Och jag svär att jag känner hennes ansikte
Jag vet bara inte vem du är
Sätt upp musiken här inne
Jag hör henne fortfarande högt och tydligt
Som att hon är precis där i mitt öra
Berättar för mig att hon vill
Äg mig
För att kontrollera mig
Kom närmare
Kom närmare
Och jag kan bara inte ta mig bort
Under en förtrollning kan jag inte bryta
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Och jag kan bara inte ta bort mig själv
Men jag vill inte fly
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Jag kan bara inte sluta
Jag känner henne på min hud
Jag kan smaka henne på tungan
Hon är den sötaste smaken jag har sett
Ju mer jag får, desto mer vill jag
Hon vill äga mig
Kom närmare
Hon säger "Kom närmare"
Hallå!
Och jag kan bara inte ta mig bort
Under en förtrollning kan jag inte bryta
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Och jag kan bara inte ta bort mig själv
Men jag vill inte fly
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Jag kan bara inte sluta
Kom närmare, kom närmare
Kom närmare, kom närmare
Kom närmare, kom närmare
Kom närmare
Jag kan bara inte sluta, nej
Sa att jag bara inte kan sluta, nej
Sa att jag bara inte kan sluta, nej
Sa att jag bara inte kan sluta, nej
Och jag kan bara inte dra mig bort
Under en förtrollning kan jag inte bryta
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Och jag kan bara inte ta bort mig själv
Men jag vill inte fly
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Jag kan bara inte sluta
Och jag kan bara inte ta mig bort
Under en förtrollning kan jag inte bryta
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Jag kan bara inte sluta, jag kan bara inte sluta
Jag kan bara inte sluta
Kom närmare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *