Artist deadmau5 - Låttitel beneath with me

Text och översättning: deadmau5 - beneath with me. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av deadmau5! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i deadmau5 och se vilka fler låtar vi har av deadmau5 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Can't escape
All the fire burning bright
Water still is rising
Throughout the long nights
Come take my hand
And focus on the light down at the end
Say words to comfort me
We still have time for hope
That's all we need
Beneath with me
Beneath with me
Beneath with me
Morning grace
Enemies have come together
Miles have gone silent
In the arms of strangers
Come take my hand
And focus on the light down at the end
Say words to comfort me
We still have time for hope
That's all we need
Beneath with me
Beneath with me
Beneath with me

Översättning

Kan inte fly
Hela elden brinner
Vattnet stiger fortfarande
Under de långa nätterna
Kom, ta min hand
Och fokusera på ljuset nere i slutet
Säg ord för att trösta mig
Vi har fortfarande tid för hopp
Det är allt vi behöver
Under med mig
Under med mig
Under med mig
Morgon nåd
Fiender har kommit ihop
Mil har tystnat
I främmande armar
Kom, ta min hand
Och fokusera på ljuset nere i slutet
Säg ord för att trösta mig
Vi har fortfarande tid för hopp
Det är allt vi behöver
Under med mig
Under med mig
Under med mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *