• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • david lee murphy – just don t wait around til she s leavin

Artist david lee murphy - Låttitel just don t wait around til she s leavin

Text och översättning: david lee murphy - just don t wait around til she s leavin. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av david lee murphy! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i david lee murphy och se vilka fler låtar vi har av david lee murphy i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Lookin' at the bare spot on the bedroom wall
Brought home the honest truth to me
The picture hangin' there was just another treasure
I had lost so foolishly
It took all this to realize the talks we had
Meant she was tired of playin'
And now I see she needed more
What I wasn't doin' or sayin'
So just don't wait around 'til she's leavin'
To show her just how much she really means
Just don't wait around 'til she's leavin'
To give the kind of love a lady needs
Promises don't push aside
The fact that I had taken her for granted
Just a touch to let her know how much I really cared
Was all she wanted
But it's too late to change her mind
When you're just a memory behind her
So take her in your arms and make her see
She's the one you'll want forever
Just don't wait around 'til she's leavin'
To show her just how much she really means
Just don't wait around 'til she's leavin'
To give the kind of love a lady needs
Hold her
And she'll be satisfied
She needs
Lovin' all the time
Just don't wait around 'til she's leavin'
To show her just how much she really means
Just don't wait around 'til she's leavin'
To give the kind of love a lady needs
Just don't wait around 'til she's leavin'
To show her just how much she really means
Just don't wait around 'til she's leavin'
To give the kind of love a lady needs
Just don't wait around 'til she's leavin'
Just don't wait around 'til she's leavin'

Översättning

Titta på den nakna platsen på sovrumsväggen
Förde hem den ärliga sanningen för mig
Bilden som hängde där var bara en annan skatt
Jag hade tappat så dumt
Det krävde allt detta för att förverkliga de samtal vi hade
Menade att hon var trött på att spela
Och nu ser jag att hon behövde mer
Vad jag inte gjorde eller sa
Så bara vänta inte tills hon har lämnat
Att visa henne hur mycket hon egentligen betyder
Vänta bara inte tills hon är leavin
Att ge den typ av kärlek en dam behöver
Löften skjuter inte åt sidan
Det faktum att jag hade tagit henne för givet
Bara en touch för att låta henne veta hur mycket jag verkligen brydde mig
Var allt hon ville ha
Men det är för sent att ändra sig
När du bara är ett minne bakom henne
Så ta henne i dina armar och få henne att se
Det är hon du vill ha för alltid
Vänta bara inte tills hon är leavin
Att visa henne hur mycket hon egentligen betyder
Vänta bara inte tills hon är leavin
Att ge den typ av kärlek en dam behöver
Håll henne
Och hon blir nöjd
Hon behöver
Lovin 'hela tiden
Vänta bara inte tills hon har lämnat
Att visa henne hur mycket hon egentligen betyder
Vänta bara inte tills hon är leavin
Att ge den typ av kärlek en dam behöver
Vänta bara inte tills hon är leavin
Att visa henne hur mycket hon egentligen betyder
Vänta bara inte tills hon har lämnat
Att ge den typ av kärlek som en dam behöver
Vänta bara inte tills hon har lämnat
Vänta bara inte tills hon är leavin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *