Artist datura - Låttitel passion

Text och översättning: datura - passion. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av datura! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i datura och se vilka fler låtar vi har av datura i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You are the passion
Dream on
You, you are the passion
Dream on
I get a feeling I'm needing it now
I have a feeling the rhythm's gonna take control
I know the music will open my mind
And when I'm dancing I'm wanting it more
And more and more and more
You are the power for everyone to see
You are the freedom, cos every life is free
You are the passion, turn on and visualize
You are the rhythm, dream on and open your eyes
I get a feeling I'm doing it now yeah
I feel I'm melting the walls of reality
I know the music will open the door (the door)
Until my body is whole and my mind is free
So free so free

Översättning

Du är passionen
Dröm om
Du, du är passionen
Dröm om
Jag får en känsla av att jag behöver det nu
Jag känner att rytmen kommer att ta kontroll
Jag vet att musiken kommer att öppna mig
Och när jag dansar vill jag ha det mer
Och mer och mer och mer
Du är makt för alla att se
Du är friheten, för varje liv är gratis
Du är passionen, sätt på och visualisera
Du är rytmen, dröm vidare och öppna ögonen
Jag får en känsla av att jag gör det nu ja
Jag känner att jag smälter verklighetens väggar
Jag vet att musiken öppnar dörren (dörren)
Tills min kropp är hel och mitt sinne är fritt
Så gratis så gratis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *