Artist datura - Låttitel devotion

Text och översättning: datura - devotion. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av datura! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i datura och se vilka fler låtar vi har av datura i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Devotion, yeah
You're reaching for a star in the night
Just wait until the rain makes it fall down
The city's gonna shine in the night
A vision of a devotion
You're reaching for a star in the sky
Just wait until the rain makes it come down
The city's gonna shine in the night
A vision of a devotion
There is another sound for words
Where nothing's said and joy is heard
There is another word for sound
You see it when you don't listen
You're reaching for a star in the night
Just wait until the rain makes it fall down
The city's gonna shine in the night
A vision of a devotion
You're reaching for a star in the sky
Just wait until the rain makes it come down
The city's gonna shine in the night
A vision of a devotion
You're reaching for a star
Just wait until the rain
The city's gonna shine
A vision of a devotion

Översättning

Hängivenhet, ja
Du når en stjärna på natten
Vänta bara tills regnet får det att falla ner
Staden kommer att lysa om natten
En vision om hängivenhet
Du når en stjärna på himlen
Vänta bara tills regnet får det att sjunka
Staden kommer att lysa om natten
En vision om hängivenhet
Det finns ett annat ljud för ord
Där ingenting sägs och glädje hörs
Det finns ett annat ord för ljud
Du ser det när du inte lyssnar
Du når en stjärna på natten
Vänta bara tills regnet får det att falla ner
Staden kommer att lysa om natten
En vision om hängivenhet
Du når en stjärna på himlen
Vänta bara tills regnet får det att sjunka
Staden kommer att lysa om natten
En vision om hängivenhet
Du når en stjärna
Vänta bara till regnet
Staden kommer att lysa
En vision om hängivenhet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *