Artist dara maclean - Låttitel i am blessed

Text och översättning: dara maclean - i am blessed. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dara maclean! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dara maclean och se vilka fler låtar vi har av dara maclean i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Here's my heart laid bare before You
Now my prayer is just to know You
Since the day I was overcome by Your love
I've never been the same, I'll never be the same
[CHORUS:]
I'm ruined, I'm wrecked
And I can't go back
No, I can't go back
To the way it was before You
My Savior, my strength
I don't need to know
What happens next
To know that I'm forever blessed
I'm blessed, I am blessed, I am blessed
If I have You, there's nothing missing
Brought me to life, made it worth living
You wrote Your name upon my heart and now You are
The one who floods my eyes
And when You say that You are mine
[CHORUS]
And to know You
Is to love You
And I can't live without You
There's no one else I run to
Now that I have found You
[CHORUS]
No matter what may come
You're stronger than the storm
Forever I will say You are always good, always good
No matter what may come
You're stronger than the storm
Forever I will say You are always good, always good

Översättning

Här är mitt hjärta blottlagt inför dig
Nu är min bön bara att känna dig
Sedan dagen blev jag övervunnen av din kärlek
Jag har aldrig varit densamma, jag kommer aldrig vara densamma
[KÖR:]
Jag är förstörd, jag är förstörd
Och jag kan inte gå tillbaka
Nej, jag kan inte gå tillbaka
Så som det var före dig
Min Frälsare, min styrka
Jag behöver inte veta
Vad händer sen
Att veta att jag är för alltid välsignad
Jag är välsignad, jag är välsignad, jag är välsignad
Om jag har dig saknas inget
Förde mig till liv, gjorde det värt att leva
Du skrev ditt namn på mitt hjärta och nu är du det
Den som översvämmer mina ögon
Och när du säger att du är min
[KÖR]
Och att känna dig
Är att älska dig
Och jag kan inte leva utan dig
Det finns ingen annan jag springer till
Nu när jag har hittat dig
[KÖR]
Oavsett vad som kan komma
Du är starkare än stormen
För evigt kommer jag att säga att du alltid är bra, alltid bra
Oavsett vad som kan komma
Du är starkare än stormen
För evigt kommer jag att säga att du alltid är bra, alltid bra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *