Artist danja mowf - Låttitel question

Text och översättning: danja mowf - question. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av danja mowf! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i danja mowf och se vilka fler låtar vi har av danja mowf i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[mowf's grandfather]
I've never had any uhh..
Healthy degree of respect for, rappers
Because they was rappin the wrong kind of thing..
Or that old bad language, foul language
I never cared for that.. bad language
I don't care if you make ten million dollars a day
It ain't worth it
What does it profit a man to gain the whole world
And lose his soul? nothing
Rap about that
[danja mowf]
Yo, just a thought but I was wondering
What if underground were to hit, would commercial be the shit?
A universal role-reversal -- imagine that
Where a cipher's too commercial and some corny rap is fat
Would hammer then get props, and did ras kass sell out?
Your moms pumping organized konfusion through the house?
St. ide's was a soda and they legalized the blunts
And everybody smoked em and the president had fronts
Would niggaz sportin afros and dreads and the braids
Switch to jheri curls, and high-top fades?
And rappin bout the streets wasn't cool
The underground would pump non-violence, safe sex, stay in school
So who? be real, could you choose? (nah)
When re-al-ity and commercial-ity both fuse?
But I've got news check it out we're on the way (what? )
To making this happen everyday, so I say
Question: do you have to be from the hood
In order, to know, how to rap good?
Question: do you have to pack a tec-9
Serve jail time, to learn how to rhyme?
Question: do you you have to be a gang banger
Or drug slanger, to be a rap singer?
Question: do you have to be an alcoholic
Or a drug fiend, to make green on the rap scene?
Check it out, I was chillin in my crib
With my hand on the dial, bout to watch a video for a while
Freestyle rules, yes indeed
The song's about hustlers, smokin mad weed
And how many gats you can tote in your coat
And how quick you pull it, and discharge the bullet
Are real o.g.'s, the real mc's?
A brother out the pen with the pen writin sin
Can you tell me then -- if you knows why the do's always close
When I shows with my demos, suppose it's the clothes (nah)
Shoulda choose those timbo's
Or talked about some hoes in my flows (that's how it goes)
Yo it's cool if you live that
If I can't relate, are my rhymes less fat?
Cause I'm not a hustler, a gangster, a player or a g
I'm just an mc bein me, so I ask
Question: do you have to be from the hood
In order, to know, how to rap good?
Question: do you have to pack a tec-9
Serve jail time, to learn how to rhyme?
Question: do you you have to be a gang banger
Or drug slanger, to be a rap singer?
Question: do you have to be an alcoholic
Or a drug fiend, to make green on the rap scene?
I don't wanna sell my soul to go gold
Or pack a gat to umm, go plat-i-numm
If my pockets fat then umm, let it be from how I come
A smart intellectu-al, poet of the streets
Recitin over beats, representin with the pen
I don't pack nines, but known to carry tens
In fingers, ten funk bringers, they known to bring
Funk to a punk like a trunk full of skunk, pee-eww
I see you, peek-a-boo, who
Got a weaker crew, here's a technique or two
Pay-per-view nigga, for the true niggaz, not the ones
Pullin triggers but the ones whose the father figures
Whoa, that's a radical idea, imagine that
But who would wanna hear
Somethin in they ear positive
Instead of somethin glorifyin just how triflin they live, so..
Question: do you have to be from the hood
In order, to know, how to rap good?
Question: do you have to pack a tec-9
Serve jail time, to learn how to rhyme?
Question: do you you have to be a gang banger
Or drug slanger, to be a rap singer?
Question: do you have to be an alcoholic
Or a drug fiend, to make green on the rap scene?

Översättning

[mowfs farfar]
Jag har aldrig haft någon uhh ..
Hälsosam grad av respekt för, rappare
Eftersom de rappade fel saker ...
Eller det gamla dåliga språket, dåligt språk
Jag brydde mig aldrig om det ... dåligt språk
Jag bryr mig inte om du tjänar tio miljoner dollar om dagen
Det är inte värt det
Vad gagnar det en man att vinna hela världen
Och förlora sin själ? ingenting
Rap om det
[danja mowf]
Yo, bara en tanke men jag undrade
Vad händer om underground skulle slå, skulle kommersiellt vara skiten?
En universell rollomvändning - föreställ dig det
Där en chiffer är för kommersiell och lite corny rap är fet
Skulle hammaren då få rekvisita och sålde ras kass ut?
Dina mammor som pumpar organiserad konfusion genom huset?
St. ide's var en läsk och de legaliserade stumparna
Och alla rökte dem och presidenten hade fronter
Skulle niggaz sportin afros och dreads och flätorna
Byt till jheri-lockar och höga blekningar?
Och rappin om gatorna var inte cool
Underjordiska skulle pumpa icke-våld, säker sex, stanna i skolan
Så vem? var riktig, kan du välja? (nah)
När realitet och kommersiell säkerhet smälter samman?
Men jag har nyheter, kolla att vi är på väg (vad?)
Att få detta att hända varje dag, så säger jag
Fråga: måste du vara från huven
För att veta, hur man rappar bra?
Fråga: måste du packa en tec-9
Avtjäna fängelsetid, för att lära dig att rima?
Fråga: måste du vara en gängbanger
Eller narkotika, för att vara rappsångare?
Fråga: måste du vara alkoholist
Eller en drogjävla, för att göra grönt på rapscenen?
Kolla in det, jag var chillin i min spjälsäng
Med min hand på ratten, kämpa för att titta på en video ett tag
Freestyle regler, ja faktiskt
Låten handlar om hustlers, smokin mad weed
Och hur många gats du kan ta i din kappa
Och hur snabbt du drar i den och släpper ut kulan
Är verkliga o.g., de riktiga MC: erna?
En bror ut pennan med pennan skriven synd
Kan du berätta för mig då - om du vet varför do alltid är nära
När jag visar med mina demonstrationer, antar att det är kläderna (nej)
Bör välja dessa timbo
Eller pratade om några hack i mina flöden (så går det)
Yo det är coolt om du lever det
Om jag inte kan relatera, är mina rim mindre feta?
För jag är inte en hustler, en gangster, en spelare eller en g
Jag är bara en mc bein mig, så jag frågar
Fråga: måste du vara från huven
För att veta, hur man rappar bra?
Fråga: måste du packa en tec-9
Avtjäna fängelsetid, för att lära dig att rima?
Fråga: måste du vara en gängbanger
Eller narkotika, för att vara rappsångare?
Fråga: måste du vara alkoholist
Eller en drogjävla, för att göra grönt på rapscenen?
Jag vill inte sälja min själ för att bli guld
Eller packa en gat till umm, gå plat-i-numm
Om mina fickor blir tjocka, umm, låt det vara från hur jag kommer
En smart intellektuell, gatorens poet
Recitin över slag, representerar med pennan
Jag packar inte nio men är känd för att ha tiotal
I fingrar, tio funkförare, kände de att de hade med sig
Funk till en punk som en bagage full av skunk, pee-eww
Jag ser dig, peek-a-boo, vem
Har en svagare besättning, här är en teknik eller två
Pay-per-view nigga, för den sanna niggaz, inte de
Pullin utlöser men de vars fader figurerar
Whoa, det är en radikal idé, föreställ dig det
Men vem skulle vilja höra
Något i dem hör positivt
Istället för att något förhärligar hur triflin de lever, så ..
Fråga: måste du vara från huven
För att veta, hur man rappar bra?
Fråga: måste du packa en tec-9
Avtjäna fängelsetid, för att lära dig att rima?
Fråga: måste du vara en gängbanger
Eller narkotika, för att vara rappsångare?
Fråga: måste du vara alkoholist
Eller en drogjävla, för att göra grönt på rapscenen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *