Artist danja mowf - Låttitel espionage

Text och översättning: danja mowf - espionage. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av danja mowf! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i danja mowf och se vilka fler låtar vi har av danja mowf i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Yo man these niggaz is straight wack
Yaknowhati'msayin?
Yeah I know
Can't take these thievin motherfuckers
About to bring this meeting to order, yaknowhati'msayin?
For real
Chill
Yo, we gotta kill these niggaz
Chill
[danja mowf]
Yo, what's this?
Meeting called in the hall of just-ice
It's been long overdue that we discuss this
Yes it's up to the supafriendz to crush this
Clan; here's the plan: bust this
I need one man brave enough to touch this
To perform as my right hand and mush this
Noise from boys that test (uh-huh)
So how do y'all suggest that we bring it to they chest?
[kalonji]
Aiyyo danja (whattup 'cause? ) you know the squad thick
But I'm sayin let's me and you take this on some espionage shit
And start eliminating wackness with disturbed goldeneyes
(oh you mean like some supafriendz spies? )
Ahhh, now you get it, let's get camouflage
So we can sabotage sucker mc's with espionage
[danja mowf]
Yeah, me and kalonji, gettin camouflage
So we can sabotage sucker mc's with espionage
[kalonji]
Alright look, I'm sketchin out the plans (uh-huh)
And drawing diagrams (uh-huh) with high tech equipment in the caravan
(aight) we hit the spot, the parking lot
Of the nightclub where the open mic night is for them local scrubs
Sneaking through the back will security be hounding
We'll pound them and swiftly snuff out the sound men (true)
Disguised as the engineers, we amp the monitors
And headphones and shatter mc's and dj's ears *breaking glass*
With dexterity bonafide (bonafide); we slide levels up
And blow heads off with audible cyanide
First we hide, then escape creepin (c'mon c'mon c'mon)
Reachin for the keys, we leavin with the tires screechin *peels out*
[danja mowf]
Me and kalonji, gettin camouflage
So we can sabotage sucker mc's with espionage
[kalonji]
Me and danja, gettin camouflage
So we can sabotage sucker mc's with espionage
[danja mowf]
Me and kalonji, gettin camouflage
So we can sabotage sucker mc's with espionage
[kalonji]
Me and danja, gettin camouflage
So we can sabotage sucker mc's with espionage
[danja mowf]
Yess, so now we change course (alright)
And take a full page advertisement in the source (yea yea)
To make known to fake clones who got that booty flow
That we're givin free time in our brand new studio (hmmm)
We felt it was our duty though to spread it like a cootie so
We cast the bait and now we catchin more fish than hootie blow
(whaaat? ) rappers came browsin, the studio housin
Checkin out the mpc-3000 and the
Shells of sp-12's (uh-huh); the buttons
Had explosive triggers so them niggaz blew up they damn selves
And on the mic rappers drop clean; "every breath they take"
Inhaling cyanide from off the pop screen
It's not mean they deserve it (why danja? )
Cause they wack, shit
(yo use the sound booth as a gas chamber)
Aight, whatever's clever, I'm ready and I'm willing
They won't catch us pass the matches
I'll burn the down the fucking building (hahahaha)
[kalonji]
Me and danja, gettin camouflage
So we can sabotage sucker mc's with espionage
[danja mowf]
Me and kalonji, gettin camouflage
So we can sabotage sucker mc's with espionage
[kalonji]
Me and danja, gettin camouflage
So we can sabotage sucker mc's with espionage
[danja mowf]
Me and kalonji, gettin camouflage
So we can sabotage sucker mc's...
Yo, I'm sitting, in the backdrop
In the beemer, with the blacktop *sounds of a keyboard*
I'm on the case, like matlock
Pushing buttons, of a laptop
To tap into the mainframe computers down at bds and soundscan
Now your billboard rating's going down man!
[kalonji]
I'm a super computer hacker deciding wack rappers fates
Tapping into the booking agencies I'm changing all they tour dates
Somehow they end up in v-a playing the same room
(you push it) nah you push it! (aight)....
*bomb explosion*

Översättning

Yo man, dessa niggaz är raka
Yaknowhati'msayin?
Ja jag vet
Kan inte ta de här tjuvknullarna
Vill du ordna det här mötet, yaknowhati'msayin?
På riktigt
Kyla
Vi måste döda dessa niggaz
Kyla
[danja mowf]
Yo, vad är det här?
Mötet kallades i Hall of Just-Ice
Det har varit länge försenat att vi diskuterar detta
Ja, det är upp till supafriendz att krossa detta
Klan; här är planen: ta det här
Jag behöver en man som är modig nog för att röra vid det här
Att prestera som min högra hand och mysa detta
Buller från pojkar som testar (uh-va)
Så hur föreslår ni att vi tar det till bröstet?
[kalonji]
Aiyyo danja (whattup för att?) Du känner truppet tjockt
Men jag säger att låt mig och du tar det här med spioneringsskit
Och börja eliminera galenskap med störda guldögon
(åh menar du som några supafriendz spioner?)
Ahhh, nu förstår du det, låt oss få kamouflage
Så vi kan sabotera sucker-MC med spionage
[danja mowf]
Ja, jag och kalonji, kamouflage
Så vi kan sabotera sucker-MC med spionage
[kalonji]
Okej, jag skisserar upp planerna (uh-va)
Och rita diagram (öh-va) med högteknologisk utrustning i husvagnen
(aight) vi träffade platsen, parkeringen
Av nattklubben där den öppna mikrofonen natten är för dem lokala scrubs
Att smyga igenom ryggen kommer säkerhet att jaga
Vi slår dem och snusar snabbt ut ljudmännen (sant)
Förklädda som ingenjörer förstärker vi bildskärmarna
Och hörlurar och splittrar MC- och DJ-öron * glasbrytning *
Med skicklighet bonafide (bonafide); vi glider uppåt
Och blåsa av huvudet med hörbar cyanid
Först gömmer vi oss, sedan flyr creepin (kom igen kom igen)
Reachin för nycklarna, vi leavin med däcken screechin * skalar ut *
[danja mowf]
Jag och kalonji, får kamouflage
Så vi kan sabotera sucker-MC med spionage
[kalonji]
Jag och danja, får kamouflage
Så vi kan sabotera sucker-MC med spionage
[danja mowf]
Jag och kalonji, får kamouflage
Så vi kan sabotera sucker-MC med spionage
[kalonji]
Jag och danja, får kamouflage
Så vi kan sabotera sucker-MC med spionage
[danja mowf]
Yess, så nu ändrar vi kurs (okej)
Och ta en helsidesannons i källan (ja ja)
Att göra kända för falska kloner som fick det där bytet
Att vi ger ledig tid i vår helt nya studio (hmmm)
Vi ansåg att det var vår plikt att sprida det som en cootie så
Vi kastar betet och nu fångar vi mer fisk än hootie blow
(whaaat?) rappare kom browsin, studion housin
Kolla in mpc-3000 och
Skal av sp-12 (uh-huh); knapparna
Hade explosiva triggers så dem niggaz sprängde de jävla själva
Och på mikrofonen faller rapparna rena; "varje andetag de tar"
Inandning av cyanid från pop-skärmen
Det betyder inte att de förtjänar det (varför danja?)
För att de slår, skit
(du använder ljudbåset som en gaskammare)
Aight, vad som än är smart, jag är redo och jag är villig
De kommer inte fånga oss passera matcherna
Jag bränner ner den jävla byggnaden (hahahaha)
[kalonji]
Jag och danja, får kamouflage
Så vi kan sabotera sucker-MC med spionage
[danja mowf]
Jag och kalonji, får kamouflage
Så vi kan sabotera sucker-MC med spionage
[kalonji]
Jag och danja, får kamouflage
Så vi kan sabotera sucker-MC med spionage
[danja mowf]
Jag och kalonji, får kamouflage
Så vi kan sabotera MC-suckar ...
Yo, jag sitter i bakgrunden
I beemer, med blacktop * ljud från ett tangentbord *
Jag är på väskan, som matlock
Tryckknappar på en bärbar dator
Att utnyttja stordatorns datorer nere vid bds och soundscan
Nu går ditt skyltbetyg ned!
[kalonji]
Jag är en superdatorhacker som avgör wack rappers öden
När jag använder bokningsbyråerna ändrar jag alla turnédatum
På något sätt hamnar de i v-a och spelar samma rum
(du trycker på det) nej du trycker på det! (aight) ....
* bomb explosion *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *