• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • dan deacon – drinking out of cups

Artist dan deacon - Låttitel drinking out of cups

Text och översättning: dan deacon - drinking out of cups. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dan deacon! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dan deacon och se vilka fler låtar vi har av dan deacon i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

What does this guy think he's an Indian?
What is he a goddamn asshole? what the fuck is he doin'
Not ever
No way
Now he's Johnny Hammersticks
Hammerin' away like he's friggin' Tommy Noble, what the hell is he doin'
Thinks he's, thinks he's got it goin' bossa nova
No way, no way!
What is this garbage
What is this?
Oh I'm king of the trees, I'm the treemeister
I count on them
What sometimes I pry I got like the steelst
Yeah right, yeah right!
This guy's a faggot
Guy's some sort of faggot Indian in the teepee
Ooh this guy thinks he's Captain Knots
Captain Tyin' Knots
When everyone needs some knots tied, they go to him
Bullshit!
Bullshit dice
Bull
His woman's such a bitch
Thinks he's Miss Sand
Drinking out of cups
Being a bitch
How bout a fist
How bout a fatalisk t, barnd
Patters compelll a little kid in the background fuckin' going crazeeee
Who's this guy Mister Balloons
Mister Balloon Hands
No way, no way! get real!
Like those things
Mister Walkway
Mister walk down me I'm the walkway
Lead me to the building
Fuck you
5643 yeah right!
Here's some stupid bitch
Who paid for that floor?
Not me! no way!
Never payin' for no floor ever again
Not once
Not never
Nope
Whose chair is that?
Who bought that goddamn chair here?
It's not my chair
Not my chair, not my problem
That's what I say
No way
Stupid dresses
Stupid flowers
Lighthouses rule
You don't like the lighthouse? you suck
What is this, Sea Horse Captain?
What sisis sea horse sea shell party?
Who didn't invite me!
Why didn't I get invited, sea horse sea hell?
What is this
Get real!
I'm in love with sea horses
I'm in love with them
They're so beautiful and cute
I'm in love with the sea horses
They're fuckin' unreal, I love them
They're like all the clocks, I love 'em
I love sea horses, and I love lookin' at 'em
And I love sea shells, I love sea shell things
I love things with sea shells and sea horses on 'em
Like blankets, and towels, and little bags
I love 'em!
Sea horses, forever!

Översättning

Vad tror den här killen att han är en indian?
Vad är han en jävla skitstövel? vad fan gör han
Aldrig
Aldrig
Nu är han Johnny Hammersticks
Hammerin 'away like he friggin' Tommy Noble, what the hell is he doin '
Tror att han är, tror att han får det att gå bossa nova
Inget sätt, inget sätt!
Vad är detta sopor
Vad är detta?
Åh, jag är kung över träden, jag är trädmästaren
Jag litar på dem
Det som jag ibland prickar fick jag som stålstenen
Ja rätt, ja rätt!
Den här killen är en fackling
Killen är någon slags fegad indier i tipi
Ooh den här killen tror att han är kapten Knots
Kapten Tyin 'Knots
När alla behöver några knutar knutna går de till honom
Skitsnack!
Bullshit tärningar
Tjur
Hans kvinna är en sådan tik
Tror att han är fröken Sand
Dricker ur koppar
Att vara en tik
Hur en knytnäve
Hur bout en fatalisk t, barnd
Mönster tvingar ett litet barn i bakgrunden jävla galen
Vem är den här killen Mister Balloons
Mister Balloon Hands
Inget sätt, inget sätt! bli riktig!
Gilla dessa saker
Mister Walkway
Mister går ner mig, jag är gångvägen
Led mig till byggnaden
Knulla dig
5643 ja rätt!
Här är en dum tik
Vem betalade för det golvet?
Inte jag! aldrig!
Betala aldrig för inget golv igen
Inte en enda gång
Inte aldrig
Nej
Vems stol är det?
Vem köpte den där jävla stolen här?
Det är inte min stol
Inte min stol, inte mitt problem
Det är vad jag säger
Aldrig
Dumma klänningar
Dumma blommor
Fyrar styr
Gillar du inte fyren? du suger
Vad är det här, Sea Horse Captain?
Vilken sisis havet häst havsskal fest?
Vem bjöd inte in mig!
Varför blev jag inte inbjuden, havshästens helvete?
Vad är detta
Bli riktig!
Jag är kär i sjöhästar
Jag är kär i dem
De är så vackra och söta
Jag är kär i havshästarna
De är jävla overkliga, jag älskar dem
De är som alla klockor, jag älskar dem
Jag älskar sjöhästar och jag älskar att titta på dem
Och jag älskar snäckskal, jag älskar snäckskal
Jag älskar saker med snäckskal och sjöhästar på dem
Som filtar och handdukar och små väskor
Jag älskar dem!
Sjöhästar, för alltid!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *