Artist damiera - Låttitel via invested

Text och översättning: damiera - via invested. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av damiera! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i damiera och se vilka fler låtar vi har av damiera i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Let me in between
The vestige astounding as we think
The blast of carbon lasted
It fills the air
And shows me everything
All not stopping at the end
Where i deprived my stance to color in the past
Filling toward the often askewed
Correction/collections that will fall
As we slip away
The vested concerns are everything but true
We'll slip away
Call the answers everything but truth
Balance to be ahead of the impulsive impatience
Slowing yourself to live the shelf-life and antiquated
Balance to be ahead of the impulsive impatience
Slowing yourself to live the shelf-life and antiquated
As we slip away
The vested concerns are everything but true
We'll slip away
Call the answers everything but truth

Översättning

Låt mig däremellan
Resten häpnadsväckande som vi tror
Sprängningen av kol varade
Det fyller luften
Och visar mig allt
Allt slutar inte i slutet
Där jag berövade min hållning till färg tidigare
Fyllning mot de ofta skeva
Korrigering / samlingar som faller
När vi glider iväg
De berörda problemen är allt annat än sanna
Vi glider iväg
Ring svaren allt utom sanning
Balans för att vara före impulsiv otålighet
Saktar dig själv för att leva hållbarheten och föråldrad
Balans för att vara före impulsiv otålighet
Saktar dig själv för att leva hållbarheten och föråldrad
När vi glider iväg
De berörda problemen är allt annat än sanna
Vi glider iväg
Ring svaren allt utom sanning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *