Artist dakona - Låttitel in god s name

Text och översättning: dakona - in god s name. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dakona! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dakona och se vilka fler låtar vi har av dakona i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hear the crack of a bullet down on seventh avenue tonight
Man lies bleeding on the floor
Hear the cry of the cop car as the streets are filled with blue and white
They all rush into the clinic door
And I'm never gonna know how you ever get to sleep at night
And justify the things you do
With your hand on the Bible, you say you killed a killing man
Well mister what does that make you?
And it's all in the name of God
And it's all in the name of God
See the crosses burning, lighting up the southern sky
Feel the hatred in the air
Slip into your white robe, to cover up your blackened heart
You don't become that cross you wear
And it's all in the name of God
And it's all in the name of God
Hear the newsmen talking, but they don't help me understand
No I can't claim to comprehend
See the buildings tumbling, so I drop a knee and say a prayer
For the city that'll never ever sleep again
And it's all in the name of God
And it's all in the name of God
And we all got our ways to justify the things we hate
We all got our ways of throwing the first stone
But if you wanna hate, then please leave God alone

Översättning

Hör sprickan i en kula på sjunde avenyn ikväll
Mannen ligger blödande på golvet
Hör polisbilens rop när gatorna är fyllda med blått och vitt
De rusar alla in i klinikens dörr
Och jag vet aldrig hur du någonsin kommer att sova på natten
Och motivera de saker du gör
Med din hand på Bibeln säger du att du dödade en dödande man
Tja herre vad gör det dig?
Och allt i Guds namn
Och allt i Guds namn
Se korsen brinna, lysa upp den södra himlen
Känn hatet i luften
Glida in i din vita mantel för att täcka över ditt svarta hjärta
Du blir inte det korset du bär
Och allt i Guds namn
Och allt i Guds namn
Hör nyhetsmännen prata, men de hjälper mig inte att förstå
Nej, jag kan inte hävda att jag förstår
Se byggnaderna tumla, så jag släpper ett knä och ber en bön
För staden som aldrig någonsin kommer att sova igen
Och allt i Guds namn
Och allt i Guds namn
Och vi har alla våra sätt att rättfärdiga de saker vi hatar
Vi har alla våra sätt att kasta den första stenen
Men om du vill hata, vänligen lämna Gud i fred

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *