• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • culpepers orchard – mountain music part one

Artist culpepers orchard - Låttitel mountain music part one

Text och översättning: culpepers orchard - mountain music part one. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av culpepers orchard! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i culpepers orchard och se vilka fler låtar vi har av culpepers orchard i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

To be forgotten, To live in Dust
To float in a stream and fly in the air
What more could we wish, To always be spread on earth
Plucked as a flower to die with love, And fly to greet the sun
Flowers in the forest freed, Deadlocked in your arms I bleed
Knowing not the rhymes I need, To take me from my madness
Wrap my mind in cellophane, Ignore the pleas to stop the rain
From falling on your windowpane, When your asleep at midnight
The iron mountains metal rings, Beside the bedrooms light in spring
And hums the words 'cause they can't sing, The words they haven't learnt yet
All is free while bodies moan, So shut the door but hear them groan
While petals fall from what is known, Of love and what goes with it

Översättning

Att glömma bort, att leva i damm
Att flyta i en ström och flyga i luften
Vad mer kan vi önska, att alltid spridas på jorden
Plockad som en blomma för att dö av kärlek, och flyga för att hälsa på solen
Blommor i skogen frigjorda, dödlåst i dina armar blöder jag
Jag känner inte de rim jag behöver, för att ta mig från min galenskap
Vik mitt sinne i cellofan, ignorera grunderna att stoppa regnet
Från att falla på din fönsterruta, när du sover vid midnatt
Järnbergens metallringar, bredvid sovrummen tänds på våren
Och surrar orden för att de inte kan sjunga, orden de inte har lärt sig ännu
Allt är gratis medan kroppar stönar, så stäng dörren men hör dem stönna
Medan kronblad faller från det som är känt, av kärlek och vad som går med det

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *