Artist crywank - Låttitel leech boy

Text och översättning: crywank - leech boy. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av crywank! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i crywank och se vilka fler låtar vi har av crywank i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I feel like a leech to everyone around me
unsure and false promises I make.
I invade your existence with my dependence
and leave you guilt tripped until you take
care of me, for If not I will surely die.
I don't feed or clean myself and I am always high,
putting pipe dreams before the necessities in life.
Without your help I have no hope to survive.
Now I know that sounds pathetic,
that's because that's what I am.
So open about my flaws
but it's all part of my plan.
For If I can recognize my flaws
you'll assume I'm trying to change,
but I am lazy and disheartened
and I know I will remain the same.
Taking all you can give me trying to live in excess.
You know you'll make my life much easier, I'll make your life a mess.
Squirm away stupid leech boy go and die now in the drain,
you speak only of your sadness but are yet to feel true pain.
As I get older I also worsen.
I used to be a better person.
Growing into a constant burden.
Introducing man child.
I am scared I'll lose my job because I always go in stoned,
If I do will you feed me, take me in and hear me moan.
If you don't I'm on your concience and will surely die alone.
Invite me in to regret it as I take over your home.
Oh so useless and demanding no I will not help out with chores.
I'll bring no money or conversation. Unmotivated and bored.
Staring blankly into space absorbing all you have worked for,
I will dissapoint those who think I can do more.
I warn you now to avoid me.
I may not bite the hand that feeds,
but I will wrap my lips around it
and I will suck off all the meat.
You'll be left feeling used once you find out I'm a leech,
I'll take all yuo can give and then I will up and leave.
No shame or dignity left in me as I scout out brand new friends
to invade with my dependence and let it start again.

Översättning

Jag känner mig som en leech för alla omkring mig
osäkra och falska löften jag gör.
Jag invaderar din existens med mitt beroende
och lämna din skuld utlöst tills du tar
ta hand om mig, för om inte kommer jag säkert att dö.
Jag matar inte eller städar mig själv och jag är alltid hög,
sätta rördrömmar framför det nödvändiga i livet.
Utan din hjälp har jag inget hopp att överleva.
Nu vet jag att det låter patetiskt,
det är för att det är vad jag är.
Så öppna om mina brister
men allt är en del av min plan.
För om jag kan känna igen mina brister
du antar att jag försöker ändra,
men jag är lat och nedslagen
och jag vet att jag kommer att förbli densamma.
Att ta allt du kan ge mig för att försöka leva i överskott.
Du vet att du kommer att göra mitt liv mycket lättare, jag gör ditt liv till en röra.
Snurra dig bort dum blodigel pojke gå och dö nu i avloppet,
du talar bara om din sorg men har ännu inte känt verklig smärta.
När jag blir äldre blir jag också värre.
Jag brukade vara en bättre person.
Växer till en konstant börda.
Presenterar manbarn.
Jag är rädd att jag tappar jobbet eftersom jag alltid går in stenad,
Om jag gör ska du mata mig, ta mig in och hör mig stöna.
Om du inte gör det är jag medveten om att jag kommer att dö ensam.
Bjud in mig att ångra det när jag tar över ditt hem.
Åh så värdelös och krävande nej jag hjälper inte till med sysslor.
Jag tar inga pengar eller konversation. Omotiverad och uttråkad.
Stirrar blankt ut i rymden och absorberar allt du har arbetat för,
Jag kommer att göra besviken på dem som tror att jag kan göra mer.
Jag varnar dig nu för att undvika mig.
Jag får inte bita i handen som matar,
men jag kommer att lägga mina läppar runt den
och jag ska suga bort allt kött.
Du kommer att känna dig använd när du förstår att jag är en leech,
Jag tar allt du kan ge och sedan går jag upp och går.
Ingen skam eller värdighet kvar i mig när jag letar efter helt nya vänner
att invadera med mitt beroende och låta det börja om.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *