Artist cryoshell - Låttitel falling

Text och översättning: cryoshell - falling. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cryoshell! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cryoshell och se vilka fler låtar vi har av cryoshell i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Light out
No one here
Hear the silence
Scent of fear
You start running
With mistrusting and skeptical eyes
Are you haunted?
I call out
I'm counting on you
Falling
Is this the end of the line?
And can we make it in time?
Falling
My world is spinning around
I'm crashing into the ground
Falling
Now I need you to see
It's up to you and me
I'm counting on you
(In the shadows)
All gray
Darkened days
A stone in my chest (chest, chest...)
The feel weighs me down
I'm counting on you
Falling
Is this the end of the line?
And can we make it in time?
Falling
My world is spinning around
I'm crashing into the ground
Falling
Now I need you to see
It's up to you and me
I'm counting on you
(Far out of reach)
(Listen to them preach)
(Bring you to your knees)
('Till you're too hard to please)
(Soon you will see)
(If you won't set you free)
(In time you'll know)
How to let it go
How to let it go
Falling
Is this the end of the line?
And can we make it in time?
Falling
My world is spinning around
I'm crashing into the ground
I'm counting on you
To push on through
I'm counting on you (you, you, you...)

Översättning

Släckt
Ingen här
Hör tystnaden
Doft av rädsla
Du börjar springa
Med misstroende och skeptiska ögon
Är du hemsökt?
Ropar jag
Jag räknar med dig
Faller
Är detta slutet på linjen?
Och kan vi klara det i tid?
Faller
Min värld snurrar runt
Jag kraschar i marken
Faller
Nu måste jag se dig
Det är upp till dig och mig
Jag räknar med dig
(I skuggorna)
Alla grå
Mörkade dagar
En sten i mitt bröst (bröst, bröst ...)
Känslan tynger mig
Jag räknar med dig
Faller
Är detta slutet på linjen?
Och kan vi klara det i tid?
Faller
Min värld snurrar runt
Jag kraschar i marken
Faller
Nu måste jag se dig
Det är upp till dig och mig
Jag räknar med dig
(Långt utom räckhåll)
(Lyssna på dem predika)
(Sätt dig på knä)
('Till du är för svårt att behaga)
(Snart kommer du att se)
(Om du inte frigör dig)
(Med tiden vet du)
Hur man släpper det
Hur man släpper det
Faller
Är detta slutet på linjen?
Och kan vi klara det i tid?
Faller
Min värld snurrar runt
Jag kraschar i marken
Jag räknar med dig
Att driva igenom
Jag räknar med dig (du, du, du ...)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *