• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cryoshell – creeping in my soul

Artist cryoshell - Låttitel creeping in my soul

Text och översättning: cryoshell - creeping in my soul. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cryoshell! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cryoshell och se vilka fler låtar vi har av cryoshell i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I see your face before my eyes
I'm falling into darkness
Why must I fight to stay alive
Heroes falling
Wake me can't you hear me calling
Out of darkness they come crawling
Here I am, I am lost in your land
And I hope you will be - creeping in my soul
Shadows fall, let me out, hear my call
And I'll always believe - creeping in my soul
(Creeps from the deep's gonna freaking up your mind)
(Creeps from the deep's gonna feeding off your spine)
I fade away into the night
My eyes are closing in
(I'm gonna get you soon)
Shadows are fleeing from the light
My nightmares can begin
Wake me can't you hear me calling
Out of darkness they come crawling
Here I am, I am lost in your land
And I hope you will be - creeping in my soul
Shadows fall, let me out, hear my call
And I'll always believe - creeping in my soul
Creeping in my soul - it's getting out of control
I got to find my escape and get out of this black hole
Is justice in the world is hard to find
Time has come... Got to make up my mind
No matter how deep or remote I hide
All my thoughts seem caught up inside
Creeps from the deep's gonna freaking up your mind
Creeps from the deep's gonna feeding off your spine
Here I am, I am lost in your land
And I hope you will be - creeping in my soul
Shadows fall, let me out, hear my call
And I'll always believe - creeping in my soul

Översättning

Jag ser ditt ansikte framför mina ögon
Jag faller i mörkret
Varför måste jag kämpa för att hålla mig vid liv?
Hjältar faller
Vakna mig kan du inte höra mig ropa
Ut ur mörkret kommer de krypande
Här är jag, jag är förlorad i ditt land
Och jag hoppas att du kommer att - krypa in i min själ
Skuggor faller, släpp ut mig, hör mitt samtal
Och jag kommer alltid att tro - krypa i min själ
(Kryp från djupet kommer att göra dig upprörd)
(Kryp från djupet kommer att mata av ryggraden)
Jag bleknar in i natten
Mina ögon stänger in
(Jag hämtar dig snart)
Skuggor flyr från ljuset
Mina mardrömmar kan börja
Vakna mig kan du inte höra mig ropa
Ut ur mörkret kommer de krypande
Här är jag, jag är förlorad i ditt land
Och jag hoppas att du kommer att - krypa in i min själ
Skuggor faller, släpp ut mig, hör mitt samtal
Och jag kommer alltid att tro - krypa i min själ
Krypande i min själ - det går ur kontroll
Jag måste hitta min flykt och komma ut ur det här svarta hålet
Är rättvisa i världen svårt att hitta
Tiden har kommit ... Jag måste bestämma mig
Oavsett hur djupt eller avlägset jag gömmer mig
Alla mina tankar verkar fångade inuti
Kryp från djupet kommer att göra dig upprörd
Kryp från djupet kommer att mata av din ryggrad
Här är jag, jag är förlorad i ditt land
Och jag hoppas att du kommer att - krypa in i min själ
Skuggor faller, släpp ut mig, hör mitt samtal
Och jag kommer alltid att tro - krypa i min själ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *