Artist cryoshell - Låttitel bye bye babylon

Text och översättning: cryoshell - bye bye babylon. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cryoshell! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cryoshell och se vilka fler låtar vi har av cryoshell i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Release
Let me take on eternity
Taking one more step and let it rip through me
I'm building up my nerve
So you can wish me well
Or you can wish me hell
From pride we'll fall
Bye bye, Babylon
Once reaching for the sun
Depraving everyone
So don't you know?
You don't belong
Bye bye, Babylon
Now scattered, you will run
Left burning in the sun
Prepare to be
Bye bye, Babylon
Be gone
Unseen
The prime obstruction is facing me
I wanted to retreat, but you won't let me be
I'm calling for believe
Be sure I will be there
And you will fall
Bye bye, Babylon
Once reaching for the sun
Depraving everyone
So don't you know?
You don't belong
Bye bye, Babylon
Now scattered, you will run
Left burning in the sun
Prepare to be
Bye bye, Babylon
Be gone
Be sure I will be there
And you will fall
Bye bye, Babylon
Now scattered, you will run
Left burning in the sun
Prepare to be
Bye bye, Babylon
Be gone
Bye bye, Babylon
Be gone
Bye bye, Babylon
Be gone

Översättning

Släpp
Låt mig ta på mig evigheten
Ta ett steg till och låt det riva igenom mig
Jag bygger upp min nerv
Så du kan önska mig gott
Eller så kan du önska mig helvete
Från stolthet kommer vi att falla
Hejdå, Babylon
En gång sträcker sig efter solen
Fördärva alla
Så vet du inte?
Du hör inte hemma
Hejdå, Babylon
Nu spridd, du kommer att springa
Vänster brinner i solen
Förbered dig på att vara
Hejdå, Babylon
Var borta
Osynlig
Den främsta hindren står inför mig
Jag ville dra mig tillbaka, men du låter mig inte vara
Jag ber om att tro
Var säker på att jag kommer att vara där
Och du kommer att falla
Hejdå, Babylon
En gång sträcker sig efter solen
Fördärva alla
Så vet du inte?
Du hör inte hemma
Hejdå, Babylon
Nu spridd, du kommer att springa
Vänster brinner i solen
Förbered dig på att vara
Hejdå, Babylon
Var borta
Var säker på att jag kommer att vara där
Och du kommer att falla
Hejdå, Babylon
Nu spridd, du kommer att springa
Vänster brinner i solen
Förbered dig på att vara
Hejdå, Babylon
Var borta
Hejdå, Babylon
Var borta
Hejdå, Babylon
Var borta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *