Artist crucial conflict - Låttitel get up

Text och översättning: crucial conflict - get up. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av crucial conflict! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i crucial conflict och se vilka fler låtar vi har av crucial conflict i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hook:
Get up, ride, sit back
Who's dangerous
Get up, pow, you foul
Can't hang wid this
Get up, now, gun blast
It's a Conflict
Get up, ride, sit back
Who's dangerous
Verse 1: WildStyle
It's time to get up and hit the hay
Wid the high ass hay song
Betta come and get some
Drop the top up in and
Cock the glock and peel
Rolling through the teal
What it feel?
And if I slip
Ya betta come equipped
Listen to the whips
And the gunshot rips
I really don't give a damn how you feel
I kill if I gotta do it
Down and to the ground I nail
When it's time to mack, them freaks,
I gotta strap up wid Jimmy, uhh,
When I get it wid a girl and the dough
It's a rodeo show from the back wid the Carlos
When I gon' slang them thangs
They write the word the word is flict
Tricks wid style it's WildStyle
I'm pissed, you think you can throw
Now fool you wish, rodeo we on me, lay back
Taking all you bunk punks wid the quickness
You supposed to be a playa
But you running at the mouth
Shoulda mind your business
Come and get it try to get it
Rougher than the necks
I break necks on somebody want to flex
Then let's flex and get it off your chest
The wild west, yes, flict
Hook
Verse 2: Cold Hard
It's the wicked wild west,
Winchester for your chest
Or your man people just can't understand
That I'm a hoodlum that's rawwed up
When I close-in slowly posing if you snooze
Then you losing ya whole damn crew
Those scoundrels got a round for 'em
If ya mama want drama
I'ma bump her in too
Buck, snap, load 'em up roll out
HEAD FOR THE HILLS NOW!
Stuck, trapped, bottle up no clout
Death for real pow
Never could ya get it
Wid a renegade desperado,
Plenty ammo flowing like a fountain
I be coming round the mountain,
Gunning, nigga done in
Ya best ta giddy up
When ya hear them horsies troddin'
At full riding, and ya climbing
And someone shotting
Much trouble passing on the barnyard
Go 'head and bounce and let it go
I'm sick a these soft party cliks want to flow
It's the real rodeo kicking the flow
So hoe on the ride
Can ya giddy up hoe?
Hook
Verse 3: Kilo
Thinking I won't bust you
Don't luck your punk
Glad ta get your body stunk
As I creep wid a rowdy clik
Ta ease ya feet and pop the trunk
Man I hate ta do this shit
Cause it was my melody
Thought that I called him a bitch
So I up my barrel-why
Didn't have ta hit ya for the homicide
That's why he died nobody cried
He shouldn'ta tried
Holla flict and ride
Meet you in your next life
Get on you square get high tonight
Cause last night when he been here
Now he want to know why he didn't ride
A pocket knife or even flict
Boing boing ya see me dong floing
Giddy up now watch me get thoing
Get ya ass fast I'ma last
Demonstrate, pass we crash
Face to face and my nigga
Gohilian mixed beast type nigga
Dangerous to the world
Giddy up now what you figure nigga
Hook
Verse 4: Never
Everybody giddy up
Drum down on your money
Do you want to put um up now, shit
Fucking put him up punk
I'ma put him in the trunk
I'ma mind smoke him up wid tha fives
All a bag a funk
And go coast to coast and GET UP
Crucial Conflcit got 'em on cloud nine
Doing hard time
In the state a mind of a, killa
Niggas act like I won't pull
Tha block block blam
Boogie woogie shake it to the left man
Back to the right man
Making the tightest song
Gone again, drinking on gin
Smoking on hay getting in my zone
Riding slick been on the block a bit
Put on the good old Final Tic
see-H-I-see-A-G-O giddy up
While we kick that rodeo
Back to back we gonna smoke on
And toke a sack and tack the proke on
I was born to get up and put 'em in flight
Never say never cause never'll do
And make 'em all giddy up tonight
Side to side let's ride and roll
Ya can't control ya self no more
So come on ya gone
Got 'em all dropping
And leave 'em hopping
To the hip old west
For you ya boo ya whole crew too
Hook

Översättning

Krok:
Stå upp, åk, luta dig tillbaka
Vem är farlig
Stå upp, du, du är foul
Kan inte hänga vid det här
Stå upp nu, pistolblästring
Det är en konflikt
Stå upp, åk, luta dig tillbaka
Vem är farlig
Vers 1: WildStyle
Det är dags att gå upp och slå höet
Breda den höga röda hönsången
Betta kommer och hämtar lite
Släpp toppen i och
Kuk glocken och skala
Rullande genom krickan
Vad känns det?
Och om jag glider
Du är utrustad
Lyssna på piskorna
Och skottet sliter
Jag känner verkligen inte vad du känner
Jag dödar om jag måste göra det
Ner och till marken spikar jag
När det är dags att macka, freaks de,
Jag måste sätta ihop wid Jimmy, uhh,
När jag får det med en tjej och degen
Det är en rodeo-show från Carlos Carlos
När jag slingrar dem
De skriver ordet ordet är flikt
Tricks med stil det är WildStyle
Jag är arg, du tror att du kan kasta
Nu lura du önskar, rodeo vi på mig, luta dig tillbaka
Att ta alla dina bunk punks vidar snabbheten
Du ska vara en playa
Men du springer i munnen
Ska tänka på ditt företag
Kom och få det försök att få det
Råare än halsen
Jag bryter halsen på någon som vill böja
Låt oss sedan böja och ta bort det från bröstet
Vilda västern, ja, flikt
Krok
Vers 2: Cold Hard
Det är den onda vilda västern,
Winchester för ditt bröst
Eller så kan ditt folk inte förstå
Att jag är en huva som är rå
När jag närmar mig långsamt poserar om du slumrar
Då förlorar du hela jävla besättning
De skurkarna fick en runda för dem
Om mamma vill ha drama
Jag stöter också på henne
Buck, snap, ladda upp dem rulla ut
KÖP FÖR KULARNA NU!
Fast, fångad, flaska upp ingen aning
Döden för riktigt kraft
Aldrig kunde du få det
Wid en avsaknad desperado,
Gott ammunition som flyter som en fontän
Jag kommer runt berget,
Gunning, nigga klar i
Du är bäst snuskig
När du hör dem hästar troddin '
Vid full ridning och du klättrar
Och någon skjuter
Mycket besvär med att passera gården
Gå huvudet och studsa och släpp det
Jag är sjuk och de här mjuka partiklickarna vill flöda
Det är den verkliga rodeon som sparkar flödet
Så hack på resan
Kan du bli snuskig?
Krok
Vers 3: Kilo
Tänker att jag inte kommer att byta dig
Lycka inte till din punk
Glad att få din kropp stunk
När jag kryper vid en ojämn klick
Ta lätt på fötterna och skjut upp bagageutrymmet
Man jag hatar att göra den här skiten
För det var min melodi
Trodde att jag kallade honom en tik
Så jag upp mitt fat-varför
Hade inte ta dig för mordet
Därför dog han ingen grät
Han borde inte pröva
Holla flick och rida
Träffa dig i ditt nästa liv
Gå på din fyrkant, bli hög i kväll
Orsak igår kväll när han varit här
Nu vill han veta varför han inte åkte
En fickkniv eller till och med flikt
Boing boing ya se mig dong flytande
Giddy upp nu titta på mig få thoing
Skaffa dig snabbt, jag är sist
Demonstrera, passera vi kraschar
Ansikte mot ansikte och min nigga
Gohilian blandad vildtyp nigga
Farligt för världen
Giddy upp nu vad du figur nigga
Krok
Vers 4: Aldrig
Alla slurar
Trumma ner dina pengar
Vill du sätta upp nu, skit
Jävla satte upp honom punk
Jag ska sätta honom i bagageutrymmet
Jag tänker röka upp honom med fem
Allt en väska en funk
Och gå kust till kust och STA UPP
Crucial Conflcit fick dem på moln nio
Gör hårt
I staten ett sinne för a, killa
Niggas agerar som om jag inte drar
Tha block block blam
Boogie woogie skakar det till vänster mannen
Tillbaka till rätt man
Gör den tätaste låten
Borta igen, dricker på gin
Röker på hö när jag kommer in i min zon
Ridning har varit på blocket lite
Sätt på den goda gamla Final Tic
se-H-jag-se-A-G-O svindlande
Medan vi sparkar den rodeo
Rygg mot rygg kommer vi att röka vidare
Och ta en säck och slå på proken
Jag föddes för att stiga upp och sätta dem på flyg
Säg aldrig aldrig för att aldrig göra det
Och gör dem svåra ikväll
Låt oss rida och rulla sida vid sida
Du kan inte styra dig själv längre
Så kom igen, du är borta
Jag tappar dem alla
Och låt dem hoppa
Till höft gamla väst
För dig yo boo ya hela besättningen också
Krok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *