• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • crosby stills nash young – word game

Artist crosby stills nash young - Låttitel word game

Text och översättning: crosby stills nash young - word game. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av crosby stills nash young! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i crosby stills nash young och se vilka fler låtar vi har av crosby stills nash young i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Would you knock a man down if you don't like the cut of his clothes
Could you put a man away if you don't want to hear what he knows
Well it's happening right here people dying of fear by the droves
And I know most of you
Either don't believe it's true,
Or else you don't know what to do
Or maybe I'm singing about you,
Who knows.
It's incredibly sick, you can feel it, as across the land it flows
Prejudice is slick when it's a word game, it festers and grows,
Move along quick, it furthers one to have somewhere to go
You can feel it as it's rumblin'
Let emotions keep a tumblin'
Then as cities start to crumblin'
Mostly empty bellies grumblin'
Here we go
People see somebody different fear is the first reaction shown
Then they think they've got him licked the barbaric hunt begins and they move in slow
A human spirit is devoured the remains left to carrion crow
I was told that life is change
And yet history remains,
Does it always stay the same
Do we shrug it off and say
Only God knows
By and by, somebody usually goes down to the ghetto
Try and help but they don't know why folks treat them cold
And the rich keep getting richer and the rest of us just keep getting old.
You see one must have a mission
In order to be a good Christian
If you don't you will be missing
High Mass or the evening show
And the well fed masters reap the harvests of the polluted seeds they've sown,
Smug and self-righteous they bitch about people they owe,
And you can't prove them wrong, they're so God damn sure they know
I have seen these things with my very own eyes and defended my battered soul,
It must be too tough to die,
American propaganda, South African lies
Will not force me to take up arms, that's my enemies' pride,
Ands I won't fight by his rules that's foolishness besides,
His ignorance is gonna do him in and nobody's gonna cry,
Because his children they are growing up and plainly tired of putting up
With bigots and their silver cups
They're fed up, they might throw up
On you

Översättning

Skulle du slå ner en man om du inte gillar klippet av hans kläder
Kan du lägga bort en man om du inte vill höra vad han vet
Tja, det händer just här människor som dör av rädsla av massorna
Och jag känner de flesta av er
Antingen tror inte att det är sant,
Annars vet du inte vad du ska göra
Eller kanske sjunger jag om dig,
Vem vet.
Det är otroligt sjuk, du kan känna det, som det flyter över hela landet
Fördomar är glada när det är ett ordspel, det jublar och växer,
Gå snabbt, det främjar en att ha någonstans att gå
Du kan känna det som det är rumblin '
Låt känslor hålla en tumblin '
Sedan när städerna börjar smula
Mestadels tomma magar grumblin '
Nu kör vi
Människor ser någon annan rädsla är den första reaktionen som visas
Då tror de att de har fått honom att slicka, barbarjakten börjar och de rör sig långsamt
En mänsklig ande slukas resterna som lämnas åt kadaver
Jag fick höra att livet är förändring
Och ändå återstår historien,
Förblir det alltid detsamma
Skallar vi av det och säger
Bara Gud vet
När och då går någon vanligtvis ner till gettot
Försök hjälpa men de vet inte varför folk behandlar dem kalla
Och de rika blir rikare och resten av oss blir bara gamla.
Du ser att man måste ha ett uppdrag
För att bli en bra kristen
Om du inte gör det kommer du att saknas
Hög mässa eller kvällshow
Och de välfodrade herrarna skördar de förorenade frön som de sådd,
Självständiga och rättfärdiga tikar de om människor de är skyldiga,
Och du kan inte bevisa dem fel, de är så jävla säkra på att de vet
Jag har sett dessa saker med mina egna ögon och försvarat min misshandlade själ,
Det måste vara för svårt att dö,
Amerikansk propaganda, sydafrikanska lögner
Kommer inte tvinga mig att ta upp vapen, det är mina fienders stolthet,
Och jag kommer inte att kämpa efter hans regler som är dårskap förutom,
Hans okunnighet kommer att göra honom och ingen kommer att gråta,
Eftersom hans barn växer de upp och är helt trötta på att sätta upp
Med stora prickar och deras silverkoppar
De är trötta, de kan kasta upp
På dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *