• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • crosby stills nash young – southern cross

Artist crosby stills nash young - Låttitel southern cross

Text och översättning: crosby stills nash young - southern cross. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av crosby stills nash young! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i crosby stills nash young och se vilka fler låtar vi har av crosby stills nash young i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Got out of town on a boat goin' to Southern Islands
Sailing a reach before a followin' sea
She was makin' for the trades on the outside
And the downhill run to Papeete
Off the wind on this heading lie the Marquesas
We got eighty feet of the waterline nicely making way
In a noisy bar in Avalon I tried to call you
But on a midnight watch I realized why twice you ran away
Think about
Think about how many times I have fallen
Spirits are using me, larger voices callin'
What Heaven brought you and me cannot be forgotten
Around the world (I have been around the world)
Lookin' (lookin' for that woman girl)
Who knows she knows (who knows love can endure)
And you know it will
When you see the Southern Cross for the first time
You understand now why you came this way
'Cause the truth you might be runnin' from is so small
But it's as big as the promise, the promise of a comin' day
So I'm sailing for tomorrow my dreams are a-dyin'
And my love is an anchor tied to you (tied with a silver chain)
I have my ship and all her flags are a-flyin'
She is all that I have left and music is her name
Think about
Think about how many times I have fallen
Spirits are using me, larger voices callin'
What Heaven brought you and me cannot be forgotten
I have been around the world (I have been around the world)
Lookin' (lookin' for that woman girl)
(Who knows love can endure)
And you know it will
And you know it will
So we cheated and we lied and we tested
And we never failed to fail it was the easiest thing to do
You will survive being bested
Somebody fine will come along make me forget about loving you
And the southern cross

Översättning

Kom ut ur staden med en båt som åkte till södra öarna
Seglar en räckvidd före ett följehav
Hon var på väg att göra affärer på utsidan
Och nedförsbacken till Papeete
Från vinden på denna rubrik ligger Marquesas
Vi har åttio meter av vattenlinjen som snyggt tar plats
I en bullrig bar i Avalon försökte jag ringa dig
Men på en midnattvakt insåg jag varför två gånger du sprang iväg
Tänka på
Tänk på hur många gånger jag har fallit
Andar använder mig, större röster ringer
Vad himlen förde dig och mig kan inte glömmas bort
Runt om i världen (jag har varit runt om i världen)
Lookin '(letar efter den kvinnaflickan)
Vem vet hon vet (vem vet att kärlek kan uthärda)
Och du vet att det kommer att göra
När du ser södra korset för första gången
Du förstår nu varför du kom den här vägen
För sanningen du kanske springer ifrån är så liten
Men det är lika stort som löftet, löftet om en kommande dag
Så jag seglar för imorgon mina drömmar är a-dyin '
Och min kärlek är ett ankare bundet till dig (bundet med en silverkedja)
Jag har mitt skepp och alla hennes flaggor är a-flyin '
Hon är allt jag har kvar och musik heter hon
Tänka på
Tänk på hur många gånger jag har fallit
Andar använder mig, större röster ringer
Vad himlen förde dig och mig kan inte glömmas bort
Jag har varit runt om i världen (jag har varit runt om i världen)
Lookin '(letar efter den kvinnaflickan)
(Vem vet att kärlek kan uthärda)
Och du vet att det kommer att göra
Och du vet att det kommer att göra
Så vi lurade och vi ljög och testade
Och vi misslyckades aldrig med att det var det enklaste att göra
Du kommer att överleva när du blir bäst
Någon bra kommer att få mig att glömma att älska dig
Och södra korset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *