• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • crosby stills nash young – long time gone

Artist crosby stills nash young - Låttitel long time gone

Text och översättning: crosby stills nash young - long time gone. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av crosby stills nash young! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i crosby stills nash young och se vilka fler låtar vi har av crosby stills nash young i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

It's been a long time comin'
It's goin' to be a long time gone.
Appears to be a long time,
Yes, a long, long, log time
Before the dawn.
Turn, turn any corner.
Hear, you must hear what the people say,
You know there's something that's goin' on here,
That surely, surely, surely won't stand the light of day.
And it appears to be a long,
Such a long, long, long time before the dawn.
Speak out, you got to speak out against
The madness, you got to speak your mind,
If you dare.
But don't try to get yourself elected.
If you do you had better cut your hair.
'Cause it appears to be a long time,
Before the dawn.
It's been a long time comin',
It's been a long time gone.
But you know, the darkest hour,
Is always just before the dawn.
And it appears to be a long time,
Such a long, long, long time before the dawn.

Översättning

Det har länge kommit
Det kommer att vara för länge sedan.
Verkar vara lång tid,
Ja, en lång, lång loggtid
Före gryningen.
Vänd, vrid valfritt hörn.
Hör, du måste höra vad folket säger,
Du vet att det är något som händer här,
Det kommer säkert, säkert, säkert inte att stå emot dagens ljus.
Och det verkar vara en lång,
Så lång, lång, lång tid innan gryningen.
Tala ut, du måste tala emot
Galenskapen, du måste säga dig,
Om du vågar.
Men försök inte bli vald.
Om du gör borde du klippa håret bättre.
För det verkar vara länge,
Före gryningen.
Det har länge kommit,
Det har gått länge.
Men du vet, den mörkaste timmen,
Är alltid precis innan gryningen.
Och det verkar vara länge,
Så lång, lång, lång tid innan gryningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *