• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • crosby stills nash young – don t let it bring you down

Artist crosby stills nash young - Låttitel don t let it bring you down

Text och översättning: crosby stills nash young - don t let it bring you down. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av crosby stills nash young! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i crosby stills nash young och se vilka fler låtar vi har av crosby stills nash young i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Neil Young
Old man sitting by the side of the road
With the lorries rolling by
Blue moon sinking from the weight of the load
And the building scrape the sky
Cold wind ripping down the alley at dawn
And the morning paper flies
Dead man lying by the side of the road
With the daylight in his eyes
Don't let it bring you down
It's only castles burnning
Find someone who's turning
And you will come around
Blind man running through the light of the night
With an answer in his hand
Come on down to the river of sight
And you can really understand
Red lights flashing through the window in the rain
Can you hear the sirens moan
White cane lying in a gutter in the lane
If you're walking home alone

Översättning

Neil Young
Gammal mansammanträde vid sidan av vägen
Med lastbilarna rullar förbi
Blå måne som sjunker från lastens vikt
Och byggnaden skrapar himlen
Kall vind som rippar ner gränden i gryningen
Och morgonbladet flyger
Död man som ligger vid sidan av vägen
Med dagsljuset i ögonen
Låt inte det ta dig ner
Det är bara slott som brinner
Hitta någon som vänder sig
Och du kommer runt
Blind man springer genom nattens ljus
Med ett svar i handen
Kom ner till synfloden
Och du kan verkligen förstå
Röda lampor som blinkar genom fönstret i regnet
Kan du höra sirenerna klaga
Vit sockerrör som ligger i en ränna i gränden
Om du går hem ensam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *