• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • crosby stills nash young – change partners

Artist crosby stills nash young - Låttitel change partners

Text och översättning: crosby stills nash young - change partners. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av crosby stills nash young! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i crosby stills nash young och se vilka fler låtar vi har av crosby stills nash young i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

All of the ladies attending the ball
Are requested to gaze in the faces
Found on the dance cards
Please then remember
And don't get to close to one special one
He will take your defenses and run
So we change partners
Time to change partners
You must change partners
Again
This is how most of our ladies grew up
At the country club dances
They learned how to handle the boys
Gently but firmly they learned to say no
There were four more young men
Who were waiting in the color and the noise
So we change partners
Time to change partners
You must change partners
Again
All of the ladies attending the ball
Are requested to gaze in the faces
Found on the dance cards
Please then remember and follow your list
'Cause the dear things get hurt
And the broken hearts make you feel
So we change partners
Time to change partners
You must change partners
Again

Översättning

Alla damer som deltar i bollen
Uppmanas att titta i ansiktena
Finns på danskorten
Kom ihåg
Och kom inte nära en speciell
Han tar ditt försvar och springer
Så vi byter partner
Dags att byta partner
Du måste byta partner
Igen
Så här växte de flesta av våra damer upp
På countryklubben dansar
De lärde sig att hantera pojkarna
De lärde sig försiktigt men bestämt att säga nej
Det fanns ytterligare fyra unga män
Som väntade i färgen och bullret
Så vi byter partner
Dags att byta partner
Du måste byta partner
Igen
Alla damer som deltar i bollen
Uppmanas att titta i ansiktena
Finns på danskorten
Kom ihåg och följ din lista
För de kära sakerna skadas
Och de trasiga hjärtan får dig att känna
Så vi byter partner
Dags att byta partner
Du måste byta partner
Igen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *