• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • crosby stills nash young – black queen

Artist crosby stills nash young - Låttitel black queen

Text och översättning: crosby stills nash young - black queen. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av crosby stills nash young! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i crosby stills nash young och se vilka fler låtar vi har av crosby stills nash young i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

This is a song about a card game
Black queen, holding hearts
Black queen, tear the game apart
Black queen, don't you know?
Can't beat aces all in a row, black queen, no you can't
Have mercy black queen
Don't you go mess with the black queen, no
Black queen, see the whole hand
Black queen, where's your black man?
Black queen, if he ain't in the hole
Black queen, you got some more to show me, black queen
Oh, get on me black queen
Oh, Lord, have mercy, black queen
She's called to beat me clean
Black queen, where's your bank roll?
Black queen, where did it go?
Black queen, the truth is hard
Black queen, you're playin' foolish cards, black queen

Översättning

Det här är en låt om ett kortspel
Svart drottning som håller hjärtan
Svart drottning, riv sönder spelet
Svart drottning, vet du inte?
Kan inte slå ess allt i rad, svart drottning, nej du kan inte
Ha nåd svart drottning
Gör dig inte med den svarta drottningen, nej
Svart drottning, se hela handen
Svart drottning, var är din svarta man?
Svart drottning, om han inte är i hålet
Svart drottning, du har lite mer att visa mig, svart drottning
Åh, gå på mig svart drottning
Åh, Herre, ha barmhärtighet, svart drottning
Hon är uppmanad att slå mig rent
Svart drottning, var är din bankrulle?
Svart drottning, vart gick det?
Svart drottning, sanningen är svår
Svart drottning, du spelar dumma kort, svart drottning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *