• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – to eve the art of witchcraft

Artist cradle of filth - Låttitel to eve the art of witchcraft

Text och översättning: cradle of filth - to eve the art of witchcraft. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Crawl in awful stealth to me
Forever a voyeur I've been
Nocturnal Goddess of the Moon
So she comes, unseen
Thus (Uzza and Azel) speak
The burning seed, is thrust in Eve
and yearning keeps me, captive of desire
Make me as a flower that grows
forever in your throne
that I might pollinate the world
with darkness as your own
Embrace me in spellbinding eyes
the fire of life that never dies
tear deeper through my paper wounds
and never leave inside
Love shall consume and bathe the Lady
whom I worship and ride therefore
She will greet me as a serpent
in her dark, secret Eden
and I will always want
for her witchcraft is
Desire... (Desire...)
My soul is poisoned from within...
I crawl with languid guilt to thee
forever flushed in sin
Lamia, latria I give
my soul is poisoned from within
Wisdom breeds, fecundity
and her cunt she feeds, to fulfill her desire
To Eve I cum...
Sevenfold my passion wrought
To ransack Eden, and to taste the whore
I cling beyond her sabled court
She is a gateway, to that darkness lost
(Now dream...)
Oh, the fevered need for Her
when greed and lust are sharpened in that one desire
that all-consuming fire
Reveal to me your mysteries, Witch
the tree is plundered but I have the see
to be sown in thee
"Mon sortilege a ete le pouvoir qui diovent
avoir les ames fortes sur les espirits faibles"
Leonora Galigai

Översättning

Krypa i hemsk smyg till mig
För alltid en voyeur jag har varit
Nattliga gudinnan av månen
Så hon kommer, osedd
Således (Uzza och Azel) talar
Det brinnande fröet kastas in i Eva
och längtan håller mig, fångad av begär
Gör mig till en blomma som växer
för alltid i din tron
så att jag kan pollinera världen
med mörker som ditt eget
Omfamna mig i trollbindande ögon
livets eld som aldrig dör
riva djupare genom mina papperssår
och lämna aldrig inuti
Kärleken ska förtära och bada damen
som jag dyrkar och rider därför
Hon hälsar på mig som en orm
i hennes mörka, hemliga Eden
och jag kommer alltid att vilja
för hennes häxverk är
Desire ... (Desire ...)
Min själ är förgiftad inifrån ...
Jag kryper med svag skuld till dig
evigt spolas i synd
Lamia, latria ger jag
min själ är förgiftad inifrån
Visdom föder upp, fruktbarhet
och hennes fitta matar hon för att uppfylla sin önskan
Till Eve jag cum ...
Sjufaldigade min passion
Att plundra Eden och smaka på horan
Jag klamrar mig bortom hennes svarta domstol
Hon är en port till det förlorade mörkret
(Dröm nu ...)
Åh, det brinnande behovet av henne
när girighet och lust skärps i den enda önskan
den förbrukande elden
Avslöja för mig dina mysterier, Witch
trädet är plyndrat men jag får se
att sås i dig
"Mon sortilege a ete le pouvoir qui diovent
avoir les ames fortes sur les espirits faibles "
Leonora Galigai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *