• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – the principle of evil made flesh

Artist cradle of filth - Låttitel the principle of evil made flesh

Text och översättning: cradle of filth - the principle of evil made flesh. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

From the primeval mass
Let precious chaos vent
Sacred flesh drenched in fornication
Beloved by Set
May the winds gather her together
From the secrets of men
After thousands of years of terrifying silence
She comes again
(All Destroyer)
The abolition of the yeshua begins
Shattered are the icons of the worthless
The Goddess scorned is a Valkyrie born
Scattered are the wings of the virulent holy
Leave their husks to be the prey of vultures and dogs
World without end
Cherish the lissome wants of pernicious evil
Dusk in her eyes
Torn bloody weeping skies
Darkness will hasten to devour
And the weak will flee or die
Sie sind es die sich
Anderlieb festhalten
Fuer immer betend auf knien
Vor der (finisteren) goetten
I slay the lamb in the fervour of thine
Abandonment unto Our Lady
With a quenchless thirst for the infinite
For Her that exists beyond all knowledge
Storming from tired centuries
Under the glare of a waxing death-moon
Terrible beauty of love severed
Rip the baby from the virginal womb
The blood of Jesus
Is the wine of the dead
And the drunken angels
Bleed with incest
The Liliot suckle on Her fruitful breasts
And yield the swords that sever and stain
There will be no act or passion wrought
That shall not be attributed to Her names
To the name of Baphomet
Artemis, Bastet, Astarte
I yearn to thee who art darkness in thy rising
"Weltmacht oder Niedergang"

Översättning

Från urmassan
Låt dyrbart kaos släppa ut
Heligt kött dränkt i otukt
Älskad av Set
Må vindarna samla henne ihop
Från människornas hemligheter
Efter tusentals år av skrämmande tystnad
Hon kommer igen
(All Destroyer)
Avskaffandet av yeshua börjar
Krossade är ikonerna för de värdelösa
Gudinnan hånad är en Valkyrie född
Utspridda är det virulenta heliga vingarna
Låt deras skal vara rov för gamar och hundar
Världen utan slut
Omsorg för lissom vill ha skadlig ondska
Skymning i hennes ögon
Sönderriven blodig gråtande himmel
Mörket kommer att skynda sig att sluka
Och de svaga kommer att fly eller dö
Sie sind es die sich
Anderlieb festhalten
Fuer immer betend auf knien
Vor der (finisteren) goetten
Jag slaktar lammet i din glöd
Övergivelse till Vår Fru
Med en släckfri törst efter det oändliga
För henne finns det bortom all kunskap
Stormar från trötta århundraden
Under bländningen av en vaxande dödsmån
Fruktansfull kärlek avskild
Rippa barnet från jungfrun
Jesu blod
Är de dödas vin
Och de berusade änglarna
Blöder med incest
Liliot suger på hennes fruktbara bröst
Och ge svärd som skär och fläckar
Det kommer inte att göras någon handling eller passion
Det ska inte tillskrivas Hennes namn
Till namnet Baphomet
Artemis, Bastet, Astarte
Jag längtar efter dig som är mörker i din uppväxt
"Weltmacht oder Niedergang"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *