• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – the forest whispers my name

Artist cradle of filth - Låttitel the forest whispers my name

Text och översättning: cradle of filth - the forest whispers my name. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Black candles dance to an overture
but I am drawn past their flickering lure
to the breathing forest that surrounds the room
where the vigilant trees push out of the womb
I sip the blood-red wine
my thoughts weigh heavy with the burden of time
from knowledge drunk from the fountain of life
from Chaos born out of love and the scythe
the forest beckons with her nocturnal call
to pull me close amid the baying of wolves
where the bindings of christ are down-trodden with scorn
in the dark, odiferous earth
We embrace like two lovers at death
a monument to the trapping of breath
as restriction is bled from the veins of my neck
to drop roses on my marbled breast
I lust for the wind and the flurry of leaves
and the perfume of flesh on the murderous breeze
to learn from the dark and the voices between
This is my will...
The forest whispers my name...again and again
When the moon is full
we shall assemble to adore
the potent spirit of your Queen,
my mother great Diana.
She who fain would learn all sorcery
yet has not won its deepest secrets,
then my mother will
Teach her, in truth
all things as yet unknown
I walk the path
to the land of the Dark Immortals
Where the hungry ones will carry my soul
as the wild hunt careers through the boughs
Come to me, my Pale Enchantress
In the moon of the woods we kiss
Artemis be near me
in the arms of the ancient oak
where daylight hangs by a lunar noose
and the horned, hidden one is re-invoked
The principle of Evil
evolution has been recalled
Beneath the spread of a Magickal Aeon
I stand enthralled
...In the whispering forest
"Pale, beyond porch and portal,
crowned with leaves, she stands,
who gathers all things mortal,
with cold immortal hands,
her languid lips are sweeter,
than love's who fears to greet her,
to men that mix and meet her,
from many times and lands."

Översättning

Svarta ljus dansar till en ouverture
men jag dras förbi deras flimrande lock
till den andningsskog som omger rummet
där de vaksamma träden skjuter ut ur livmodern
Jag dricker det blodröda vinet
mina tankar väger tungt med tidens börda
från kunskap berusad från livets källa
från kaos född av kärlek och lie
skogen vinkar med sitt nattliga samtal
för att dra mig nära mitt bland vargar
där Kristi bindningar är nedtrampade av hån
i den mörka, odiferous jorden
Vi omfamnar som två älskare vid döden
ett monument över andfångandet
eftersom restriktioner blöder från min hals
att släppa rosor på mitt marmorerade bröst
Jag längtar efter vinden och lövflödet
och köttets parfym på den mördande vinden
att lära av mörkret och rösterna mellan
Det här är min vilja ...
Skogen viskar mitt namn ... om och om igen
När månen är full
vi ska montera för att älska
din drottnings starka ande,
min mamma stora Diana.
Hon som svimmar skulle lära sig all trolldom
men har inte vunnit sina djupaste hemligheter,
då kommer min mamma att göra det
Lär henne, i sanning
allt ännu okänt
Jag går vägen
till de mörka odödligas land
Där de hungriga kommer att bära min själ
när vildjakten karriär genom grenarna
Kom till mig, min bleka trollkarl
I skogens måne kysser vi
Artemis vara nära mig
i armarna på den gamla ek
där dagsljuset hänger vid en månstång
och den hornade, dolda åberopas på nytt
Ondskapens princip
evolution har återkallats
Under spridningen av en Magickal Aeon
Jag står förtrollad
... i den viskande skogen
"Blek, bortom veranda och portal,
kronad med löv står hon,
som samlar allt dödligt,
med kalla odödliga händer,
hennes smala läppar är sötare,
än kärlek som fruktar att hälsa på henne,
till män som blandar och träffar henne,
från många tider och länder. "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *