• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – the foetus of a new day kicking

Artist cradle of filth - Låttitel the foetus of a new day kicking

Text och översättning: cradle of filth - the foetus of a new day kicking. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm chaos international
The writing on the wall
A Lazarus in parable
A dark and sullen lullaby
Whispered softly as you die
Promising torments are nigh
Danger warning levels hissed out loud
I saw the silver lining hidden in a mushroom cloud
Now I'm reeling from the shock at ground zero
If yesterday you would have stood up proud
Then why tonight have you thrown in with the stoning crowd?
I'll breathe through the foetus of a new day kicking...
The foetus of a new day kicking
It's true that Jesus cannot save
I'm rising from the grave
To put my double cross to shame
A poison rush, a heart attack
A white assassin painted black
You'll fear this reaper coming back
Danger warning levels hissed out loud
I saw the silver lining hidden in a mushroom cloud
Now I'm reeling from the shock at ground zero
If yesterday you would have stood up proud
Then why tonight have you thrown in with the stoning crowd?
I'll breathe through the foetus of a new day kicking...
On a night like this
You laid the serpent's kiss
In this garden of Gethsemane
You played the traitor well...
In a dawn to come
I will blind the sun
To grant you pardon as my enemy
Before damning you to hell...

Översättning

Jag är kaos internationellt
Skriften på väggen
En Lasarus i liknelse
En mörk och tråkig vaggvisa
Viskade mjukt när du dör
Lovande plågor är nära
Fara varningsnivåer väste högt
Jag såg silverfodret gömt i ett svampmoln
Nu lider jag av chocken vid noll
Om igår skulle du ha stått stolt upp
Varför i kväll har du då kastat in med den steniga publiken?
Jag andas genom fostret på en ny dag som sparkar ...
Fostret på en ny dag sparkar
Det är sant att Jesus inte kan rädda
Jag stiger upp från graven
Att skämma mitt dubbla kors
En giftrush, en hjärtinfarkt
En vit mördare målad svart
Du kommer att frukta att denna skördemaskin kommer tillbaka
Fara varningsnivåer väste högt
Jag såg silverfodret gömt i ett svampmoln
Nu lider jag av chocken vid noll
Om igår skulle du ha stått stolt upp
Varför i kväll har du då kastat in med den steniga publiken?
Jag andas genom fostret på en ny dag som sparkar ...
På en natt som den här
Du lade ormens kyss
I den här trädgården i Getsemane
Du spelade förrädaren bra ...
I en gryning som kommer
Jag kommer att blinda solen
Att ge dig benådning som min fiende
Innan du fördömmer dig till helvetet ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *