• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – summer dying fast

Artist cradle of filth - Låttitel summer dying fast

Text och översättning: cradle of filth - summer dying fast. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Through acrid clouds of summer flies
The garden swells with a thousand more wise
Forever flung to celestial dreams
Clawing at the grave of the dead nazarene
I watch the storm approaching
The darkness calls my name
The trees are growing restless
They feel the season change
Their fruit has putrefied
Forbidden once and bound to die
The thread of life lies severed
On the brink of paradise
Grinning winds of hate unfurled
Dash towers tall that grip the sun
Talons stretch her veil
Reclamation, our time has come
Autumn spreads its golden wings
And lays the path for those unseen
A tangled web of evil spun at last
Winter spawn from barren thighs
To readdress, to slay the blind
And throw the reins untethered to the skies
They pray to the full moon rising
Diana moving with such infinite grace
Wrapped alone in a blanket of nightfall
How many secrets can they read by your face?
Will they know of majesty
Of beauty held in dream-dead sleep
And scarlet seas that bleed the frozen shores?
Will their "god" of bridled love
Assuage our rule from planes above
Or shrink in fear from Chaos roused for war?
War!
Wrest askew the nails
That have held you, lurking deep
September prayers are waning
Burn the shrines of fettered sheep
Spearhead the insurrection
Of a world that seeks no end
"We are what we are, what we shall be, again..."
Appear; draped in terror
To the comfort of your kin
Stain the milky sunset red
And let the other in...
Summer's dying...

Översättning

Genom skarpa moln av sommarflugor
Trädgården sväller med tusen fler kloka
För alltid kastas till himmelska drömmar
Clawing vid graven för den döda nazarenen
Jag ser stormen närma sig
Mörket kallar mitt namn
Träden växer rastlösa
De känner att säsongen förändras
Deras frukt har förruttnat
Förbjuden en gång och måste dö
Livets tråd ligger avskuren
På randen till paradiset
Grinande vindar av hat rullade ut
Dash torn höga som griper solen
Klor sträcker hennes slöja
Återvinning, vår tid har kommit
Hösten sprider sina gyllene vingar
Och lägger vägen för de osynliga
En trasslig bana av ondska spinnas äntligen
Vinter gyter från karga lår
Att läsa om, att döda blinda
Och kasta tyglarna orörda till himlen
De ber till fullmånens stigande
Diana rör sig med en sådan oändlig nåd
Förpackad ensam i en filt av mörker
Hur många hemligheter kan de läsa av ditt ansikte?
Kommer de att känna till majestät
Av skönhet som hålls i dröm-död sömn
Och scharlakansröda hav som blöder de frysta stränderna?
Kommer deras "gud" av tygkärlek
Låt oss styra från plan ovan
Eller krympa av rädsla för kaos som väckts för krig?
Krig!
Brott snedvrider naglarna
Det har hållit dig, lurar djupt
Septemberbönerna avtar
Bränn helgedomarna av inbundna får
Spearhead upproret
Av en värld som inte söker något slut
"Vi är vad vi är, vad vi ska bli, igen ..."
Dyka upp; draperad av skräck
Till din familj
Fläcka den mjölkiga solnedgången röd
Och låt den andra komma in ...
Sommaren dör ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *